A Központról
Kutatás
Kiadványok
    Ruszisztikai Könyvek
    (Poszt) Szovjet Füzetek
    Egyéb kiadványaink
    RUSSICA PANNONICANA
    Figyelmükbe ajánljuk
    Könyvismertetések
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Kiadványok
Kiadványok

A Ruszisztikai Központ egyik kiemelt feladatának tekinti ruszisztikai témájú szakkönyvek kiadását. Ezen a területen a központ eddig elért eredményei szinte egyedülállónak tekinthetők Magyarországon, hiszen fennállásának két évtizede alatt több mint száz kiadvány látott napvilágot.

A könyvek többsége megvásárolható az ELTE BTK Jegyzetboltjában, illetve hozzáférhető a Ruszisztikai Központ irodájában.
(1088, Budapest, Múzeum krt. 6-8., Főépület alagsor illetve II. emelet 235. szoba.)

A Ruszisztikai Központ kiadványainak listája

RUSZISZTIKAI KÖNYVEK

        I.            Zsidók Oroszországban 1900–1929 (Szerk.: Krausz Tamás – Szilágyi Ákos, 1995)

      II.            Тамаш Краус: Советский термидор (1997)

    III.            1917 és ami utána következett. Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből (Szerk.: Krausz Tamás, 1998)

    IV.            Русская литература между Востоком и западом. Сборник Статей (Ред.: Лена Силард, 1999)

      V.            Место России в Европе / The Place of Russia in Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 1999)

    VI.            Bebesi György: A feketeszázak. Az orosz szélsőjobb kialakulása a századelőn (1999)

  VII.            Andrej Szaharov: Az orosz történelem új terminológiája (2000)

VIII.            Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete (2001)

    IX.            Место России в Евразии / The Place of Russia in Eurasia (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák , 2001)

      X.            Radnóti Klára: Európa Moszkóvia-képe a XV–XVI. században (2002)

    XI.            Czéh Zoltán: A GULAG mint gazdasági jelenség (2003)

  XII.            Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985–1991) (Szerk.: Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán, 2003)

XIII.            Московия: специфика развития / Muscovy: The Peculiarities of its Development (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2003)

XIV.            Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (2005)

  XV.            Halász Iván: A tábornokok diktatúrái - a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917–1920 (2005)

XVI.            Новые направления и результаты в русистике / New Directions and Results in Russistics (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2005)

XVII.            Holokauszt: történelem és emlékezet / Холокост: история и память (сборник конференции) (Ред.: Krausz Tamás, 2006)

XVIII.            Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2007)

XIX.            С. Филиппов: Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века (2007)

  XX.            Varga Ilona: A központosítástól az abszolutizmusig. Válogatott tanulmányok az orosz állam fejlődéséről (2009)

XXI.            V. O. Kljucsevszkij: Az orosz történelem terminológiája (2009)

XXII.            Государство и нация в России и Центрально-восточной Европе / State and Nation in Russia and Central-East-Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2009)

XXIII.            Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében (2009)

XXIV.            Gyimesi Zsuzsanna: Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete (2010)

XXV.            Alekszandr Djukov: Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein (2011)

XXVI.            Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár (2011)

XXVII.            Роль государства в историческом развитии России / The Role of the State in the Historical Development of Russia (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2011)

XXVIII.            Bótor Tímea: A tatár függéstől az önálló uralkodóig. A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336–1462) tükrében (2011)

XXIX.            Forgács Iván: Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmművészete (2011)

XXX.            Русистика Руслана Скрынникова (Ред.: Дюла Свак, Игорь Тюменцев, 2011)

XXXI.            Kriza Ágnes: A középkori orosz képvédő irodalom (2011)

XXXII.            Háború és nemzeti önismeret: 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót (Szerk.: Bartha Eszter, Krausz Tamás, 2011)

XXXIII.            Krausz Tamás: Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében. Előadások, esszék és tanulmányok (2011)

XXXIV.            Bálint József: A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve (1941–1944) (2011)

XXXV.            Двенадцать имен России (Ред.: Дюла Свак, 2012)

XXXVI.            Историк и мир – мир историка в России и Центрально-Восточной Европе/ Historians and the World - the World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe (Ed.: Gyula Szvák, 2012)

XXXVII.            Szvák Gyula: Klió, a csalfa széptevő - Kvász Iván: Klió, a tanító (2013)

XXXVIII.            Дюла Свак: На службе у Клио и у власть предержащих (Этюды по россиеведению) (2014)

XXXIX.            Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein (Szerk.: Krausz Tamás, Barta Tamás, 2014)

   XL.            A mi Ruszisztikánk. Tanulmányok a 20/25. évfordulóra (Szerk.: Szvák Gyula, 2015)

 XLI.            Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России/Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture (conference volume) (Eds.: Gyula Szvák, Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi, 2015)

XLII.       Историческая русистика в XXI-м веке / Russian Studies in History in the 21st Century (Eds.: Gyula Szvák, Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi, 2017)

 

POSZT-SZOVJET FÜZETEK

        I.            A peresztrojka vége? (1991)

      II.            Andrej Petrov: Privatizálás a Szovjetunióban (1991)

    III.            A Szovjetunió vége? (Szakértői gyorsjelentés) (1991)

    IV.            V. Ny. Zemszkov: GULAG tényekben, adatokban (1991)

      V.            Népirtás a Szovjetunióban (Gulag, kuláktalanítás, náci genocídium az adatok tükrében) (1992)

    VI.            A jelcini gazdaságpolitika alternatívái (Szakértői jelentés) (1992)

  VII.            Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés (1993)

VIII.            1917. Orosz forradalom – szovjet történelem (1993)

    IX.            A rendszerváltás a Szovjetunióban a tények tükrében (1989-1991) (1993)

      X.            Ronald Suny: Grúzok, örmények, azerbajdzsánok (Az etnikai konfliktusok története a Kaukázuson túli köztársaságokban) (1993)

    XI.            Jelcin és a jelcinizmus (Szakértői jelentés) (1993)
oroszul: Ельцинщина (1993)

  XII.            Szemusin Dmitrij: Belorusszia rövid története (1996)

XIII.            Katona Magda: A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez (1997)

XIV.            Конец Ельцинщины (1999)

  XV.            Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköréből (2000)

XVI.            Irina Glebova: Hogyan boldogult Oroszország a demokráciával? (2008)

XVII.            Sz. Bíró Zoltán: Oroszország visszatérése (2008)

XVIII.            Sz. Bíró Zoltán: Oroszország: válságos évek (2012)

XIX.            Образы России с XVII по XXI вв. (2013)

  XX.            A magyar megszállás – vajúdó nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra (2013)

XXI.            Vita az új orosz történeti koncepcióról (2014)

XXII.            A magyarok orosz-képe (2006-2016) (2017)

 

RUSZISZTIKAI MA JEGYZET

1.       Marija Polozsihina: Oroszország gazdasága (2009)

2.       Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom Oroszországban (2009)

3.       Nyina Filippova – Szergej Akopov: Az orosz világ a 20. században, mint szövegek összessége (2010)

4.       Alekszandr Kamenszkij: Az orosz térség: terület, természeti adottságok, népesség, infrastruktúra (2010)

5.       Filippov Szergej: Az "orosz eszme" alakváltozásai. Az orosz konzervativizmus, liberalizmus és radikalizmus (2010)

6.       Irina Glebova: Oroszország ma. Kultúra, mentalitás, média (2010)

7.       Tatjana Bitkova: Oroszország külpolitikája a liberalizmustól a realizmusig (2010)

8.       A magyar-orosz kapcsolatok története (2010)

9.       Igor Kondakov: Klasszikus orosz kultúra (2010)

10.   Igor Kondakov: Az orosz kultúra nagy korszakai (2010)

11.   Galina Babkova: Bevezetés Oroszország történetébe: forrásismeret és terminológia (2010)

12.   Nyina Kvlividze: Az orosz ikonfestészet (2011)

 

OROSZ NEGYED

2008–2009 tél–tavasz

2009 különszám

2009 nyár–ősz

2010 tél–tavasz

2010 nyár-ősz

2011 tavasz–tél

2012 tavasz–tél

2013 tavasz–tél

2014 különszám

2014 tavasz–tél

2015 tavasz–tél

EGYÉB

2.       Font M. – Krausz T. – Niederhauser E. – Szvák Gy.: Oroszország története (Pannonica, 1997, 2001)

3.       Szvák Gyula: A Moszkvai Oroszország története (Magyar Ruszisztikai Intézet, 1997)

4.       Ruszlan Szkrinnyikov: Az Orosz Birodalom születése (Maecenas, 1997)

5.       Ruszlan Szkrinnyikov: Puskin halála (Pannonica, 2000)

6.       GULAG A szovjet táborrendszer története (Szerk.: Krausz Tamás, Pannonica, 2001)

7.       Jurij Lotman: Kultúra és robbanás (Pannonica, 2001)

8.       Niederhauser E. – Szvák Gy.: A Romanovok (Pannonica, 2002)

9.       Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára (Szerk.: Krausz T. – Szvák Gy., 2003)

10.   Krausz Tamás: Sztálin élete és kora (Pannonica, 2003)

11.   A sztálinizmus hétköznapjai (Szerk.: Krausz Tamás, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2003)

12.   Szvák Gyula – Jevgenyij Anyiszimov: IV. Iván – I. Péter (Pannonica, 2004)

13.   A magyar kultúra csudálatos kalandjai Oroszországban (Az oroszországi Magyar Kulturális Évadról készített katalógus) (2005)

14.   A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada (Szerk.: Szvák Gyula, 2005)

15.   Az ismeretlen fekete könyv (szerk.: Krausz Tamás, Pannonica, 2005)

16.   A középkori orosz történelem forrásai (Szerk.: Szili Sándor, Pannonica, 2005)

17.   Kelet-Európa: Történelem és sorsközösség. Palotás Emil 70. születésnapjára (Szerk.: Krausz Tamás, 2006)

18.   Две империи – три столицы. Культурно-исторические параллели и взаимодействия в конце XIX – начале XX вв. (Ред.: Дюла Свак, 2006)

19.   Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század (Szerk.: Filippov Szergej, 2006)

20.   A Ságvári-dosszié. A legfelsőbb bíróság és a jogállam (Szerk.: Krausz Tamás, 2006)

21.   Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század (Szerk.: Filippov Szergej, 2007)

22.   Две империи - много национальностей (Ред.: Дюла Свак, Russica Pannonicana, 2007)

23.   Krausz Tamás: A Szovjetunió története – A rövid XX. század – 1914–1991 (Kossuth Kiadó, 2008)

24.   Szent Orsolyától Iszaak Babelig (Szerk.: Szvák Gyula, 2009)

25.   A tizenkét legnagyobb orosz (Szerk.. Szvák Gyula, Russica Pannonicana, 2009)

26.   A normannkérdés az orosz történelemben I. Források (Szerk.: Szili Sándor, Russica Pannonicana, 2009)

27.   Szvák Gyula: Oroszország zavaros időszaka (2009)

28.   Самозванцы и самозванчество в Московии (Ред.: Дюла Свак, 2010)

29.   The Place of Russia in Europe and Asia (Ed.: Gyula Szvák, 2010)

30.   Место России в Европе и Азии (Ред.: Дюла Свак, 2010)

31.   Образ России с центрально-европейским акцентом (Ред.: Дюла Свак, Илона Кишш, 2010)

32.   A nagy honvédő háború / Великая отечественная война (Szerk.: Krausz Tamás, 2010)

33.   Dmitrij Lihacsov: Az orosz kultúra két ága (2010)

34.   Историческая уралистика и русистика на урале и в Будапеште I. (Ред.: Дюла Свак, 2010)

35.   Az Ankungyinov-ügy/Дело Т. Анкундинова (Szerk.: Szvák Gyula, 2011)

36.   Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika (2011)

37.   Историческая уралистика и русистика на урале и в Будапеште II. (Ред.: Дюла Свак, 2012)

38.   Ruzsa György: Az ikon. Theológia, esztétika, ikonográfia, ikonológia, technika (2012)

39.   Szvák Gyula: Mi az orosz? (Russica Pannonicana, 2016)

   

Elfogytak „Az orosz kultúra csemegéi” erre a nyárra
2017-07-31
A mai napon lezárult „Az orosz kultúra nyári csemegéi” című programsorozat a Ruszisztikai Kabinetben, első sorban azért, mert az egyetem épülete augusztusra bezárja kapuit. Persze házon kívül lesz még mivel foglalkozni az orosz kultúra rajongóinak augusztusban is.
Tovább >>>
Orosz nyelvtanfolyamok 2017 ősztől
2017-07-27
A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár (a "Russkiy Mir" Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében) 15 hetes, 30 órás orosz nyelvi kurzusokat hirdet heti egy alkalommal, 2017. szeptember 18–2018. február 1. között.
Tovább >>>
Orosz párta – saját kézzel
2017-07-25
Nem is olyan nehéz kokosnyikot, azaz orosz pártát készíteni, pedig milyen szép. A Ruszisztikai Kabinet kihelyezett nyári programján kisebbek és nagyobbak közösen készíthettek maguknak orosz női fejdíszt.
Tovább >>>
Az elsők ideje
2017-07-11
Az űrutazás a világ összes országának filmkészítőit izgatja. 2017 áprilisában az orosz filmvilág újra nagyszabású filmmel jelentkezett ebben a témában. (2013-ban Gagarinról készült egy játékfilm.)
Tovább >>>
Lezárult a tavaszi felnőtt orosz társalgási kurzus
2017-07-05
2016 januárjában a Ruszisztikai Kabinetben közkívánatra orosz újrakezdő nyelvtanfolyam indult felnőttek részére.
Tovább >>>