A Központról
    Bemutatkozó
    Tervek
    Munkatársak
    ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszék
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Munkatársak
MunkatársakKrausz Tamás
professor emeritus
örténeti Ruszisztikai Tanszék

E-mail: 

Honlapcím: nem elérhető

Önéletrajz

            1948. február 24-én születtem. Általános és középiskoláimat Budapesten végeztem.
            1973-ban fejeztem be egyetemi tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–orosz szakán. 1976-ban a bolsevizmus és a nemzeti kérdés témaköréből doktoráltam.
            A felsőoktatás területén 1976-tól dolgozom. 1982-től tanítok az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Kelet-Európa Története Tanszéken, 1988-tól másodállású docensként, 1997. február 1-jétől főállású docensként, 2000 júliusától egyetemi tanárként a Ruszisztikai Központban. 2002. július 1-től tanszékvezető vagyok a Kelet-Európa Története Tanszéken. Korábban tudományos főmunkatársként a Politikatörténeti Intézetben dolgoztam, ahol mindenekelőtt a Szovjetunió történetét tanulmányoztam. A témakörből számos tanulmányt és 22 könyvet írtam (részben vagy egészben), illetve szerkesztettem. A Posztszovjet Füzeteket és az Eszmélet című folyóiratot 1989 óta szerkesztem. Három külföldi folyóirat (Contemporary Politics, London, South Bank University, Links, Sidney és a moszkvai Alternativi) tanácsadója, illetve szerkesztőbizottsági tagja vagyok. 1994-től az orosz–magyar történészbizottság tagjaként is gyakran járok Oroszországba mind kutatási céllal, mind tudományos konferenciákon való részvétel céljából.
            1981-ben lettem kandidátus az orosz történelmi fejlődés sajátszerűségeinek historiográfiájával foglalkozó munkámmal. A 80-as években fordult érdeklődésem a sztálinizmus története felé, amelynek egyik megnyilvánulása volt a társszerzővel írt Sztálin-életrajz, majd annak 1996-ban egyfajta „kiegészítése”. 1994-ben a sztálinizmus szellemi-politikai előfeltételeivel foglalkozó Szovjet thermidor című művem alapján kaptam meg a történettudomány doktora címet. 1996-ban az ELTÉ-n habilitáltam. 1998-tól elnyertem a Széchenyi Professszori Ösztöndíjat.
            1985-től rendszeresen veszek részt a szovjetunióbeli, illetve oroszországi „szovjetológiai” tudományos konferenciák munkájában és kutatásokban. 1997-ben, Budapesten az orosz forradalom történetéről tartott konferenciát egyetemünk Ruszisztikai Központja orosz és német történészek közreműködésével.
            1987-ben féléves IREX ösztöndíjjal kutattam az egyesült államokbeli ruszisztikai-szovjetológiai kutatóközpontokban. Azóta is élénk kapcsolatokat tartok ezekkel az intézményekkel.
            1991-ben előadásokat tartottam a melbourne-i, a sydney-i és canberrai egyetemek ruszisztikai központjaiban.
            1993-tól mint az Orosz–Magyar Történész Vegyesbizottság tagja számos nemzetközi szakmai konferencián vettem részt. 1995-ben a varsói Szovjetológiai Világkongresszuson tartottam előadást a Szovjet Thermidor c., azóta orosz nyelven is megjelent könyvem Usztrjalovval foglalkozó anyagai alapján. 1996 és 1997-ben Moszkvában jártam hosszabb tanulmányúton.
            Főbb kutatási eredményeimet három orosz nyelvű könyvben tettem közzé, az egyiket 1989-ben Moszkvában adták ki, a másikat 1997-ben Budapesten, a harmadikat 2001-ben Szentpéterváron. Ezeken kívül számos publikációm jelent meg orosz és angol nyelven egyaránt.


Budapest, 2004. július 20.Publikációs Lista

Krausz Tamás (Szovjetunió és Kelet-Eu...)


 


2013


Krausz Tamás, Varga Éva Mária


Egy könyvrecenzió - tizenkét csúsztatás


TÖRTÉNELMI SZEMLE 55:  (2)325-340 (2013)


 


Előszó: Az elhallgatott népirtás


In: Krausz Tamás, Varga Éva Mária(szerk.)
A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941-1947.


Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2013.   pp. 7-44.


   


Krausz Tamás, Varga Éva Mária(szerk.)


A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941-1947


Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2013.


 


2012


Krausz Tamás (szerk.)


Oroszország: válságos évek


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2012.
(Poszt-szovjet füzetek; XVIII..)


 


A náci népirtás magyar fejezete az elfoglalt szovjet területeken


EZREDVÉG 22:  (6)111-116 (2012)


 


A meg nem értett Gyáni Gábor


ESZMÉLET 24:  (95)185-195 (2012)


 


A magyar történetírás és a marxizmus: Megjegyzések a "kelet-európaiság" problémájához


ESZMÉLET 24:  (94)182-244 (2012)


 


Bartha Eszter, Földes György, Kállai R Gábor, Krausz Tamás, Szigeti Péter, Wiener György


A társadalmi, gazdasági és politikai rendszer jellege a 2010 utáni magyarországon - Műhelykonferencia


ESZMÉLET 24:  (93)53-83 (2012)


 


2011


 


Nyeszosztojavsajasza revoljucija: ot goszudarsztvennovo szocializma k multinacionalnomu kapitalizmu


In: Gyula Szvák, Zsuzsanna Gyimesi(szerk.)
Rol' gosudarstva v istoriceskom razvitii Rossii: Materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii budapestskogo Centra Rusistiki ot 17-18 maâ 2010 g. = The role of the state in the historical development of Russia: Materials of the international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 17-18 May, 2010.


Budapest: Russica Pannonicana, 2011.   pp. 331-342.   
(Ruszisztikai könyvek = Knigi po rusistike; 27.)


 


Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében


Budapest: Russica Pannonicana, 2011.
(Ruszisztikai Könyvek XXXIII.)


 


Tézisek a rendszerváltás történeti értelmezéséhez


ESZMÉLET 88.: 80-101 (2011)


 


Lenin: Szocialno-tyeoretyicseszkaja rekonsztrukcija


Moszkva: Izdatel'stvo Nauka, 2011. 396p.


(ISBN:978-5-02-037559-8)


 


Forradalom volt-e a rendszerváltás?


EZREDVÉG 21:  (10)79-87 (2011)


 


Ami a wallersteini elméletből "kimaradt"


ESZMÉLET 23:  (91)60-66 (2011)


 


2010


 


Tézisek a rendszerváltás történelmi értelmezéséhez


ESZMÉLET 22:  (88)80-101 (2010)


 


Etnosz, nacija i isztorija: ot csevo zaviszit obraz rosszii szevodnya?


In: Szvak Gyula, Kiss Ilona(szerk.)
Obraz Rosszii sz centralno-jevropejszkim akcentom: Szbornyik sztatyej i matyerialov.


Budapest: Russica Pannonicana, 2010.   pp. 37-42.    Paper 5. 


 


2000 szó a fociról: A globális kapitalizmus és a futball, négy tételben


ESZMÉLET 22:  (88)182-187 (2010)


 


2009


 


Peresztrojka i szmena szobsztvennosztyi: Polityicseszkije koncepcii i isztoricseszkaja realnoszty


ESZMÉLET Orosz nyelvű különszám: 21-68 (2009)


 


Beszéd a Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. (utolsó) és a Magyar Szocialista Párt I. (alakuló) kongresszusán, 1989. október 7-én


ESZMÉLET 21:  (81)7-9 (2009)


 


Az új nemzetállamok Kelet-Európában - az etnikai tisztogatás mint legitimáció?


In: Juhász József, Krausz Tamás (szerk.)
Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. február 9-ln megtartott nemzetközi konferencia anyaga.


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009.   pp. 13-23.   
(Kelet-európai tanulmányok; 4)


 


A magyarországi futball-kultúra pusztulásáról


ESZMÉLET 21:  (82)154-155 (2009)


 


Krausz Tamás, Vértes Judit (szerk.)


1919: A Magyarországi Tanácsköztársaság és az oroszországi, illetve a közép-európai forradalmak hatása. Hagyomány? Zsákutca? Perspektíva?


Budapest: L'Harmattan, 2009.


 


Vlagyimir Iljics Lenin


In: Szvák Gyula, Schiller Erzsébet(szerk.)
A tizenkét legnagyobb orosz.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 113-134.   


 


Krausz Tamás, Szvák Gyula


Oroszország választott


In: Szvák Gyula, Schiller Erzsébet(szerk.)
A tizenkét legnagyobb orosz.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 5-8.   


 


Lenyinszkaja krityika szovremennovo goszudarsztva i parlamentarizma


In: Szvak Gyula, Gyimesi Zsuzsanna(szerk.)
Gosudarstvo i naciâ v Rossii i Central'no-vostočnoj Evrope: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii budapes̆tskogo Centra rusistiki ot 19-20 maâ 2008 g. = State and nation in Russia and Central-East-Europe : materials of international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 241-250.   
(Ruszisztikai Könyvek; XXII.)


 


Joszif Visszarionovics Sztálin


In: Szvák Gyula, Schiller Erzsébet(szerk.)
A tizenkét legnagyobb orosz.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 49-70.   


 


Juhász József, Krausz Tamás (szerk.)


Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. február 9-ln megtartott nemzetközi konferencia anyaga


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009. 298p.
(Kelet-európai tanulmányok; 4)


 


2008


 


Krausz Tamás (szerk.)


Oroszország visszatérése


Budapest: Russica Pannonicana, 2008.
(Poszt-szovjet füzetek; XVII..)


 


Lenin: Társadalomelméleti rekonstrukció


Budapest: Napvilág Kiadó, 2008. 546p.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Hogyan boldogult Oroszország a demokráciával?


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2008.
(Poszt-szovjet füzetek; XVI..)


 


Futball=politika és üzlet?: Puskás Ferenc halálára


In: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós(szerk.)
A játék hatalma: Futball – pénz – politika.


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.   pp. 166-180.   
(Kelet-európai tanulmányok)


Krausz Tamás, Csaplár-Degovics Krisztián (szerk.)


A törtémetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában


Budapest: L'Harmattan, 2008.


 


A Szovjetunió története: 1914-1991


Budapest: Kossuth Kiadó, 2008. 224p.
(A rövid XX. század)


 


Krausz Tamás, Mitrovits Miklós(szerk.)


A játék hatalma: Futball – pénz – politika


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.
(Kelet-európai tanulmányok)
 


1968.


ESZMÉLET 20:  (80)184-187 (2008)


 


Krausz Tamás, Bartha Eszter(szerk.)


1968: Kelet-Európa és a világ


Budapest: L'Harmattan, 2008.


 


1968 - a történelmi örökség sokfélesége. A kelet-európai "eset"


In: Krausz Tamás, Bartha Eszter(szerk.)
1968: Kelet-Európa és a világ.


Budapest: L'Harmattan, 2008.   pp. 9-19. 


 


2007


 


Vita TGM téziseivel. Miről szól a "nagyszerű kapitalizmus" elmélete?


ESZMÉLET 19:  (75)115-124 (2007)


 


 


Lenin marxizmusa: Összefoglaló tézisek


ESZMÉLET 19:  (76)53-68 (2007)


 


Krausz Tamás, Szarka Klára


Lenin a 21. században


EZREDVÉG 17:  (11)107-114 (2007)


 


A kilencvenéves Eric Hobsbawm - ismét magyar nyelven


MÚLTUNK 52:  (2)299 (2007)


 


Lenin i pravo nacij na szamoopredelenyie (1903-1917) (Lenin és a nemzetek önrendelkezési joga. 1903-1917)


In: Szvak Gyula(szerk.)
Dve imperii - mnogo natsionalnostei (Két Birodalom - sok nemzetiség): Matyeriali vengerszko-rosszijszkovo naucsnovo szeminara.


Budapest: Russica Pannonicana, 2007.   pp. 125-154.    Paper 9. 


 


Agárdi Péter, Artner Annamária, Harsányi Iván, Kállai R Gábor, Krausz Tamás, Kunfi Frigyes, Pittaway M, Szalai Erzsébet, Szerdahelyi István, Tamás Pál, Z Karvalics László


Miért beteg a közép- és kelet-európai baloldal?


ESZMÉLET 19:  (74)4-52 (2007)


 


2006


 


Krausz Tamás, Izsák Lajos


Számadás és szintézis: Palotás Emil professzor 70 éves


In: Krausz Tamás (szerk.)
Kelet-Európa: történelem és sorsközösség: Palotás Emil 70. születésnapjára.


Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2006.   pp. 7-11.   


 


Merre tovább - melyik úton?: Globalizáció és civilmozgalmak


ESZMÉLET 18:  (71)5-12 (2006)


 


Lenin és a zsidók


In: Krausz Tamás (szerk.)
Kelet-Európa: történelem és sorsközösség: Palotás Emil 70. születésnapjára.


Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2006.   pp. 149-186.   


 


Lenin és a "szervezeti kérdés" - történeti rekonstrukció


ESZMÉLET 18:  (70)143-174 (2006)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Kelet-Európa: történelem és sorsközösség: Palotás Emil 70. születésnapjára


Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2006. 327p.


 


 


Holokoszt kak vszjemirnaja isztorija - teziszi doklada


In: Krausz Tamás (szerk.)
Holokauszt: Történelem és emlékezet. Holokoszt: isztorija i pomjaty.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006.   pp. 178-191.   
(Ruszisztikai könyvek)
XVII.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Holokauszt: Történelem és emlékezet. Holokoszt: isztorija i pomjaty


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006. 294p.
(Ruszisztikai könyvek)
XVII.


 


Holokauszt mint világtörténet – egy vitaindító tézisei


In: Krausz Tamás (szerk.)
Holokauszt: történelem és emlékezet.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet - ELTE Ruszisztikai Központ, 2006.   pp. 45-58.   
(Ruszisztikai Könyvek)


Krausz Tamás, Szarka Klára


Baloldal: volt, nincs lesz?


EZREDVÉG 16:  (11)105-113 (2006)


 


Az 1956-os munkástanácsokról


ESZMÉLET 18:  (72)32-38 (2006)


 


A konferencia elé


In: Krausz Tamás (szerk.)
Holokauszt: Történelem és emlékezet. Holokoszt: isztorija i pomjaty.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006.   pp. 9-11.   
(Ruszisztikai könyvek)
XVII.


 


2005


 


The Soviet and Hungarian Holocausts: A Comparative Essay


New York: East European Monographs, 2005.


 


Évfordulók


ESZMÉLET 17:  (65)4-8 (2005)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Az ismeretlen fekete könyv


Budapest: Pannonica Kiadó, 2005.


 


1905 a lenini paradigmában - adalékok: Lenin kapitalizmuselemzése és a forradalom


ESZMÉLET 17:  (68)155-181 (2005)


 


’Stalin’s socialism’ – today’s debates on socialism: theory, history, politics


CONTEMP POLITICS 11:  (4)235-257 (2005)


 


Kak v kaple vodi...: Holokoszt i novie predrasszudki v vosztocsnojevrpejszkoj isztoricseszkoj nauke


In: Szvák Gyula(szerk.)
Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005.   pp. 190-196.   
(Ruszisztikai Könyvek XVI.)


 


2004


 


Megjegyzések a szocializmusvita jelenlegi állásáról


ESZMÉLET 16:  (64)135-155 (2004)


 


Egy el nem mondott temetési beszéd: Szalai Pál emlékére


ESZMÉLET 16:  (61)155-159 (2004)


 


Az ismeretlen holokauszt a Szovjetunió elfoglalt területein: Vázlatok a náci népirtás okairól és természetéről


ESZMÉLET 16:  (61)27-57 (2004)


 


Antiszemitizmus - holokauszt - államszocializmus


Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 151p.
(Európai iskola)


 


Konok Péter, Sipos Péter, Ungváry Krisztián, Vargyai Gyula, Zeidler Miklós, Krausz Tamás


Magyarország és a második világháború - kerekasztal-beszélgetés


ESZMÉLET 16:  (61)4-26 (2004)


 


2003


 


Sztikalin, Alekszandr: Lukács György - a gondolkodó és a politikus


ESZMÉLET 15:  (57)77-82 (2003)


 


Sztálin és kora


Budapest: Pannonica Kiadó, 2003.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Peresztrojka és tulajdonáthelyezés: Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991)


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet - ELTE Ruszisztikai Központ, 2003.
(Ruszisztikai Könyvek)
XII.


 


 


Hankiss Elemér: Idegen világban?; Lengyel László: A távol közelében


ESZMÉLET 15:  (57)83-95 (2003)


 


Krausz Tamás, Szvák Gyula (szerk.)


Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára


Budapest: Pannonica K., 2003. 328p.


 


Az Irak elleni háború értelme és jelentései - hat tételben


ESZMÉLET 15:  (58)132-139 (2003)


 


Krausz Tamás, Bartha Eszter(szerk.)


A sztálinizmus hétköznapjai: Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből


Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.


 


A szélsőjobboldal globalizáció-kritikája Kelet-Európában és a rendszerkritikai baloldal


EZREDVÉG 13:  (2)70-73 (2003)


 


A peresztrojka és a tulajdonváltás: Politikai koncepciók és történelmi valóság


In: Krausz Tamás (szerk.)
Peresztrojka és tulajdonáthelyezés: Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991).


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet - ELTE Ruszisztikai Központ, 2003.   pp. 52-102.   
(Ruszisztikai Könyvek)
XII.


 


A globalizáció és a kelet-európai régió történelmi sorsa: Vázlatok


EZREDVÉG 13:  (4)73-80 (2003)


 


Lenin és a szovjet-lengyel háború


In: Krausz Tamás, Szvák Gyula(szerk.)
Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára.


Budapest: Pannonica K., 2003.   pp. 120-126.   


 


2002


 


Tamás Gáspár Miklós: A helyzet


ESZMÉLET 14:  (55)137-152 (2002)


 


Szigeti József: Intellektuális önéletrajzom: A szellemi ébredezéstől társadalmi hivatásra ébredésemig, 1921-1948


ESZMÉLET 14:  (53)170-179 (2002)


 


Krausz Tamás, Szalai Erzsébet, Szigeti Péter


Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban


ESZMÉLET 14:  (54)83-106 (2002)


 


 


2001


 


Kutatás közben: Megjegyzések a Lenin-tematikához az "új" dokumentumok fényében


TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 9: 83-104 (2001)


 


Krausz Tamás (szerk.)


GULAG. A szovjet táborrendszer története


Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.


 


Finkelstein, N.: The Holocaust Industry


ESZMÉLET 13:  (49)165-178 (2001)


 


Az Összoroszországi Alkotmányozó Gyűlés feloszlatásának körülményei


MÚLTUNK 46:  (1)144-171 (2001)


 


Az "összeesküvés-elmélet" sztálini iskolája


ESZMÉLET 13:  (49)81-104 (2001)


 


A szovjet Oroszország


In: Krausz Tamás, Szvák Gyula, Font Márta, Niederhauser Emil
Szvák Gyula (szerk.)
Oroszország története.


Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.   pp. 419-632.   


 


A Gulag aktualitása


In: Krausz Tamás (szerk.)
GULAG. A szovjet táborrendszer története.


Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.   pp. 13-26.   


 


A "sztálini szocializmus"


MÚLTUNK 46:  (2-3)178 (2001)


 


2000


 


Válaszok a Szerkesztőségnek


MÚLTUNK 45:  (1)132 (2000)


 


Jelcinizmus a történelem mérlegén


In: Gergely Jenő, Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Zeidler Miklós(szerk.)
A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század: Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére.


Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2000.   pp. 293-312.   


 


Ilyen a boksz: Interjú Csötönyi Sándorral


ESZMÉLET 12:  (47)65-70 (2000)


 


GULAG és Auschwitz, avagy: az összehasonlító elemzés értelme és funkciója


ESZMÉLET 12:  (45)101-121 (2000)


 


Krausz Tamás, Havas Ferenc(szerk.)


Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköréből


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2000. 200p.
(Poszt-Szovjet Füzetek; XV.)


 


A magyar futball "szétglobalizálása"


ESZMÉLET 12:  (47)87-95 (2000)


 


1999


 


Krausz Tamás, Ormos Mária


Hitler, Sztálin.


Budapest: PANNONICA, 1999. 324p.
(Fekete-fehér)


 


Krausz Tamás, Szalai Erzsébet, Bárdos-Féltoronyi Miklós, Hajdu Tibor, Harsányi Iván, Harsányi Iván, Jemnitz János, Jakócs Dániel, Forgács Iván


Vétkesek közt cinkos, aki néma: A NATO Jugoszlávia elleni háborúja


ESZMÉLET 11:  (43)91-105 (1999)


 


Sztálin


RUBICON 10:  (3)36-37 (1999)


 


Rendszerváltás és labdarúgás Magyarországon


ESZMÉLET 11:  (42)162-180 (1999)


 


Lenin


RUBICON 10:  (3)33-35 (1999)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Konyec Jelcinscsini


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999.
(Poszt-szovjet füzetek)


 


Jelcinizm na veszah isztorii


In: Krausz Tamás (szerk.)
Konyec Jelcinscsini.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999.   pp. 127-164.   
(Poszt-szovjet füzetek)


 


Hobsbawm, E. J.: A szélsőségek kora


ESZMÉLET 11:  (43)106-111 (1999)


 


Krausz Tamás, Eörsi László


Ferencváros, 1956


ESZMÉLET 11:  (41)122-125 (1999)


 


A szovjet peresztrojkától az orosz kapitalizmusig


RUBICON 10:  (3)60-63 (1999)


 


A nagyhatalmak és a Jugoszlávia elleni NATO-légiháború okai


In: Krausz Tamás (szerk.)
A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak: Rigómezőtől Koszovóig.


Budapest: Napvilág Kiadó, 1999.   pp. 119-128.   


 


Krausz Tamás (szerk.)


A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak: Rigómezőtől Koszovóig


Budapest: Napvilág Kiadó, 1999.


 


 „Russzkoje szvojeobrazije” v XVI-XVIII vekah


In: Szvak Gyula(szerk.)
Meszto Rosszii v Jevrope/ The Place of Russia in Europe.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999.   pp. 255-262.   
(Ruszisztikai Könyvek; V..)


 


1998


 


Zsidó Antifasiszta Bizottság a Szovjetunióban 1941-1948


SZÁZADOK 132:  (5)1202-1206 (1998)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Rendszerváltás és társadalomkritika.: Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből


Budapest: Napvilág Kiadó, 1998.


 


Megnyitó. A forradalom története és a rendszerváltás történetírása


In: Krausz Tamás, Schiller Erzsébet(szerk.)
1917 és ami utána következett: Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1998.   pp. 7-12.   
(Ruszisztikai Könyvek; III.)


 


Krausz Tamás, Szigeti Péter, Németh György, Bánfalvi István


Emberi jogok - szociális jogok


ESZMÉLET 10:  (40)4-9 (1998)


 


A sztálini rendszer főbb jellemzői


RUBICON 9:  (1)10-16 (1998)


 


A szakértelemtől a szakértelmiségig: Forrester, V.: Gazdasági horror; Szalai Erzsébet: Az elitek metamorfózisa


ESZMÉLET 10:  (39)69-78 (1998)


 


A peresztrojka történelmi szerepe: Az államszocializmustól az „államtalan” kapitalizmusig


In: Krausz Tamás (szerk.)
Rendszerváltás és társadalomkritika.: Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből.


Budapest: Napvilág Kiadó, 1998.   pp. 114-152.   


 


Krausz Tamás, Schiller Erzsébet (szerk.)


1917 és ami utána következett: Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1998. 238p.
(Ruszisztikai Könyvek; III.)


 


1997


 


Szovetszkij Tyermidor


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1997.


 


Krausz Tamás, Zimmermann S.


Szociális intézmény-e az egyház?: Interjú Gergely Jenő történésszel


ESZMÉLET 9:  (34)14-29 (1997)


 


Előszó


In: Krausz Tamás (szerk.)
A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez.


Budapest: Russica Pannonicana, 1997.    p. 3.  
(Poszt-szovjet füzetek; XIII..)


 


Egy új Szovjetunió-történet, amely régi: Heller, Mihail - Nyekrics, Alekszandr: Orosz történelem I-II. könyvéről


FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUD 4:  (3)379-394 (1997)


 


A világrendszer és az önigazgatás a peresztrojka periódusában


ESZMÉLET 9:  (33)97-138 (1997)


 


A Szovjetunió története 1945 és 1991 között


In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István(szerk.)
20. századi egyetemes történet. II. kötet.: 1945-1995, Európa.


Budapest: Korona, 1997.   pp. 503-537.   
2., 1945-1995, Európa


 


A magyarországi munkástanácsok történetéről


ESZMÉLET 9:  (35)110-128 (1997)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez


Budapest: Russica Pannonicana, 1997.
(Poszt-szovjet füzetek; XIII..)


 


 


 


1996


 


Sztálin levelei Molotovhoz, 1925-1936


KÜLPOLITIKA 2:  (1)139-144 (1996)


 


Sztálin: Történelmi esszé


Budapest: Útmutató Kiadó, 1996.


 


Szovjet Thermidor: A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928


Budapest: Napvilág Kiadó, 1996. 256p.


 


Krausz Tamás, Keleti György, Balogh András, Gazdag Ferenc


Kelle-e nekünk a NATO?: Kellünk-e a NATO-nak?


ESZMÉLET 8:  (29)4-21 (1996)


 


Futball és rasszizmus Magyarországon


ESZMÉLET 8:  (29)104-132 (1996)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Belorusszia rövid története


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1996.
(Poszt-szovjet füzetek; XII..)


 


A nácizmus és sztálinizmus összefüggéséről


MAGYAR TUDOMÁNY 41:  (6)702-711 (1996)


 


1995


 


Pusztai Viktória, Halász Iván, Kolontári Attila, Buzás Mária, Víg Enikő


Krausz Tamás, Szilágyi Ákos(szerk.)


Zsidók Oroszországban: 1900-1929/Cikkek, dokumentumok


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet; MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.
(Ruszisztikai Könyvek)


Oroszországi alternatívák 1917-1928: Forrás Füzet az iskolai oktatáshoz


Budapest: Korona Kiadó, 1995.


 


National-Bolshevism Past and Present


CONTEMP POLITICS 1:  (2)114-121 (1995)


 


Mindennapi hazugságaink...


FILMKULTÚRA 31:  (3)3 (1995)


 


Krausz Tamás, Balogh Sándor, Berend T. Iván, Borhi László, Hanák Péter, Harsányi Iván, Jemnitz János, Kende Tamás, Niederhauser Emil


Miért alakult ki az államszocializmus I. rész


ESZMÉLET 7:  (25)4-42 (1995)


 


Május kilencedike


FILMKULTÚRA 31:  (5)1-40 (1995)


 


Kremlinológia


FILMKULTÚRA 31:  (4)1 (1995)


 


Krausz Tamás, Andor László


Ernest Mandel, 1923-1995.


ESZMÉLET 7:  (27)248-263 (1995)


 


Egy barátság történetéhez...: Rónai Mihály András és Faludy György esete


FILMKULTÚRA 31:  (2)1-2 (1995)


 


Baloldali fordulat Kelet-Európában - de miért és milyen?


ESZMÉLET 7:  (25)206-211 (1995)


 


Az orosz sajátszerűség ideológiáiról


REPLIKA 6:  (19-20)165-177 (1995)


 


Az októberi forradalom és a zsidókérdés Szovjet-Oroszországban


In: Buzás Mária(szerk.)
Zsidók Oroszországban 1900-1929: Cikkek, dokumentumok.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet; MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.   pp. 33-49.   
(Ruszisztikai könyvek; 1.)


 


A sztálini rendszer kialakulásának történelmi okairól és jellegéről


Budapest: ELTE, 1995.
(Történelemtanári füzetek VIII.)


 


Krausz Tamás, Ágh Attila, Thoma László, Szaboszlai György, Weiner György, Bayer József, Simon János, Szöllősi Istvánné


A szakszervezetek és a politika


ESZMÉLET 7:  (28)4-11 (1995)


 


A oroszországi történetírás fordulatban


MÚLTUNK 40:  (2)206 (1995)


 


Krausz Tamás, Andor László


A kultúra jelene és jövője: Beszélgetés Kósa Ferenccel


ESZMÉLET 7:  (26)34-48 (1995)


 


A csecsenföldi háború


FILMKULTÚRA 31:  (1)3 (1995)


 


 


 


1994


 


Zimmermann S, Szigeti Péter, Perecz László, Hack Péter, Z Karvalics László, Krausz Tamás


A képviseleti demokrácián innen és túl - Kerekasztal-beszélgetés


ESZMÉLET 6:  (23)5-32 (1994)


 


Zsidókérdés-tradíció. Rónai Mihály levele Karinthy Ferencnek


FILMKULTÚRA 30:  (12)3 (1994)


 


Soros


FILMKULTÚRA 30:  (10)3 (1994)


 


Megélt rendszerváltás: Publicisztikai írások 1989-1994


Budapest: Cégér Kiadó, 1994. 320p.


 


Hruscsovtól Gorbacsovig


In: Szabolcs O(szerk.)
Párhuzamos politikus-portrék a XX. századi Kelet-Közép- és Kelet-Európából.


Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1994.   pp. 67-76.   
(A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; III.)


 


Érdek és árulás


FILMKULTÚRA 30:  (3)3 (1994)


 


Baloldali kormányzás -jobbkézzel? (2.rész)


FILMKULTÚRA 30:  (9)3 (1994)


 


Baloldali kormányzás -jobbkézzel? (1.rész)


FILMKULTÚRA 30:  (8)3 (1994)


 


Baloldali fordulat Kelet-Európában - de miért és minek?


FILMKULTÚRA 30:  (6)3 (1994)


 


Az orosz értelmiséghez!


ESZMÉLET 6:  (21-22)127-135 (1994)


 


A történetietlen politikai gazdaságtan - Kornai János: A szocialista rendszer


ESZMÉLET 6:  (24)157-178 (1994)


 


A sztálini diktatúra kiépülése a Szovjetunióban


In: Krausz Tamás
Krausz Tamás (szerk.)
Történelem IV. 1914-1945.: 2., átdolgozott kiadás.


Budapest: Cégér Kiadó, 1994.   pp. 83-86.   


 


A politikai giccs


FILMKULTÚRA 30:  (4)3 (1994)


 


A nacionál-bolsevizmus alapvetése. Történeti adalékok egy rendszerváltás ideológiai hátteréhez


MÚLTUNK 39:  (1-2)51-80 (1994)


 


A kelet-európai rendszerváltás és az antiszemitizmus


EZREDVÉG 4:  (1)91-94 (1994)


 


A Horn-szindróma


FILMKULTÚRA 30:  (5)3 (1994)


 


Krausz Tamás, Surányi Róbert


A brit munkáspárt és a Szovjetunió (1917-1924)


MAGYAR TUDOMÁNY 39:  (8)1017-1019 (1994)


 


A baloldaliság öröme a kapitalizmus?


FILMKULTÚRA 30:  (2)3 (1994)


 


1993


 


Krausz Tamás (szerk.)


Ukrajna


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Poszt-szovjet füzetek; VII..)


 


Tézisek a sztálinizmus lényegéről


ISKOLAKULTÚRA 3:  (1)6-10 (1993)


 


Paradigmaváltás az orosz forradalom megközelítésében


SZOVJET FÜZETEK 8: 14-23 (1993)


 


Krausz Tamás, Varga Lajos(szerk.)


Orosz forradalom - szovjet történelem: a Magyar Ruszisztikai Intézet és a Politikatörténeti Intézet 1992. november 20-i konferenciájának szerkesztett anyaga


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Szovjet füzetek; 8.)


 


O jelCINYIZME


In: Krausz Tamás(szerk.)
Jelcinscsina, Vengerszkij Insztyitut Ruszisztyiki, Budapest, 1993. 7–11..


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.   pp. 75-103.   


 


Niederhauser Emil Kelet-Európa - koncepciójáról


In: Glatz Ferenc
Szomszédaink között Kelet-Európában. Tanulmányok Niederhauser Emil 70. születésnapjára.


Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993.   pp. 431-443.   


 


 


Nacionalizmus, idegengyűlölet... és rendszerváltás


FILMKULTÚRA 29:  (2)3 (1993)


 


Marx


FILMKULTÚRA 29:  (5)3 (1993)


 


Kapitalizmus-antikapitalizmus-külföldi tőke: Jegyzet egy új-régi politikai amalgámról


ESZMÉLET 17: 37-42 (1993)


 


Jön vagy megy a szociáldemokrácia?


ESZMÉLET 5:  (20)5-9 (1993)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Jelcinscsina


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Poszt-szovjet füzetek)


 


Értelmiségi kijózanító


FILMKULTÚRA 29:  (4)3 (1993)


 


Előszó


In: Szvák Gyula, Sz. Bíró Zoltán, Szilágyi Ákos, Csaba László
Krausz Tamás (szerk.)
Jelcin és a Jelcinizmus.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.   pp. 5-6.   
(Szovjet füzetek)


Előszó


In: Krausz Tamás (szerk.)
Ukrajna.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.   pp. 9-12.   
(Poszt-szovjet füzetek; VII..)


 


Az újkelet-európai elit


FILMKULTÚRA 29:  (1)1 (1993)


 


Krausz Tamás, Krausz Péter


A tőke és a foci


FILMKULTÚRA 29:  (3)1 (1993)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A rendszerváltás a Szovjetunióban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Poszt-szovjet füzetek; IX..)


 


A médiáról három tételben


FILMKULTÚRA 29:  (6)3 (1993)


 


A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék


ESZMÉLET 5:  (18-19)222-229 (1993)


 


A jelCINIZMUS


FILMKULTÚRA 29:  (10-12)8-9 (1993)


 


1968


FILMKULTÚRA 29:  (8)3 (1993)


 


1992


 


Sztálin és a történetírás - néhány gondolat deutscher biográfiájáról


ESZMÉLET 13-14: 88-116 (1992)


 


Krausz Tamás, Szilágyi Ákos (szerk.)


Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája, 1900-1991


Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 338p.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Népirtás a Szovjetunióban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.
(Poszt-szovjet füzetek; V..)


 


Előszó


In: Krausz Tamás(szerk.)
A jelcini gazdaságpolitika alternatívái.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.   pp. 3-4.   
(Poszt-szovjet füzetek; VI..)


 


Előszó


In: Krausz Tamás (szerk.)
Népirtás a Szovjetunióban.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.    p. 3.  
(Poszt-szovjet füzetek; V..)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A jelcini gazdaságpolitika alternatívái


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.
(Poszt-szovjet füzetek; VI..)


 


1917 újraértelmezése felé


MÚLTUNK 37:  (2-3)3-24 (1992)


 


 


 


 


1991


 


Snittek a Gulagról


FILMKULTÚRA 27:  (5)22-25 (1991)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Privatizálás a Szovjetunióban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; II..)


 


Pártviták és történettudomány: Viták "az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól", különös tekintettel az 1920-as évekre


Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. 200p.
(Értekezések a történeti tudományok köréből; 113.)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A Szovjetunió vége?


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; III..)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A peresztrojka vége?: Kerekasztal-beszélgetés


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; I..)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A Gulag: Tényekben, adatokban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; IV..)


 


1990


 


Krausz Tamás


Kelet-Európa konzervatív forradalmai


ESZMÉLET 2:  (5)4-23 (1990)


 


Bergyajev aktualitása


ESZMÉLET 2:  (8)58-69 (1990)


 


Adalékok egy rendszerváltás anatómiájához


BARANYAI PEDAGÓGIAI KÖRKÉP 2: 23-34 (1990)


 


A mensevikek és a szocializmus - a dokumentumok tükrében


ESZMÉLET 2:  (4)115-137 (1990)


 


 


 


1989


 


Megjegyzések a peresztrojkáról


ESZMÉLET 1:  (1)14-34 (1989)


 


Bolsevizmus és nemzeti kérdés: Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez 1917-1922


Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 152p.
(Nemzetiségi Füzetek; 8.)


 


Bevezető tanulmány


In: Krausz Tamás (szerk.)
A száműzött Trockij.


Budapest: Kolibri Kiadó, 1989.   pp. 3-43.   


 


Krausz Tamás (szerk.)


A száműzött Trockij


Budapest: Kolibri Kiadó, 1989.


 


A bolsevik típusú pártról, jelen időben


TÁRSADALMI SZEMLE 44:  (1)39-41 (1989)


 


A "Rövid tanfolyam és a történelem"


VILÁGOSSÁG 30:  (3)174 (1989)


 


1988


 


Krausz Tamás, Béládi László


Sztálin


Budapest: Láng Kiadó, 1988.


 


Krausz Tamás, Dalia László(szerk.)


Leszállt-e Hruscsov Kijevben?


Budapest: Kolibri Kiadó, 1988.


 


Haraktyernie cserti velikoj oktyabrszkoj socialistyicseszkoj revolucii v oszvesenii bolsevisztszkoj isztoriografii 1920-h godov


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 17:  (18)218-238 (1988)


 


Előszó


In: Krausz Tamás, Dalia László(szerk.)
Leszállt-e Hruscsov Kijevben?.


Budapest: Kolibri Kiadó, 1988.   pp. 5-11.   


 


Krausz Tamás, Béládi László(szerk.)


Demokrácia, "cézárizmus", szocializmus : Nyikolaj Ivanovics Buharin tanulmányai


Budapest: ELTE ÁJK Politológia Tanszék, 1988.


 


Bevezető tanulmány társszerzőkkel


In: Krausz Tamás, Béládi László(szerk.)
Demokrácia, "cézárizmus", szocializmus : Nyikolaj Ivanovics Buharin tanulmányai.


Budapest: ELTE ÁJK Politológia Tanszék, 1988.   pp. 5-40.   


 


1987


 


Történelmi gondolkodás és legitimáció: Az orosz forradalmi tradíció elsajátításáról a 20-as években


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 16: 83-100 (1987)


 


Történelmi adalékok a szocializmus politikai és elméleti értelmezéséhez


POL TUD 3: 33-57 (1987)


 


Krausz Tamás, Béládi László


Életrajzok a bolsevizmus történetéből


Budapest: ELTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, EK Dokumentációs és Kutatási Központ, 1987.


 


A szocializmus elméleti értelmezéseiről


POL TUD 3: 3-28 (1987)


 


A cártól a komisszárokig


Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1987.


 


1917 a számok tükrében


HISTÓRIA 9:  (4)13-15 (1987)


 


1986


 


Ki volt IV. Iván?


VILÁGOSSÁG 27:  (3)186 (1986)


 


1985


 


Krausz Tamás, Béládi László(szerk.)


Szakszervezetek és államhatalom: Dokumentumok a szovjet-oroszországi szakszervezetek történetéből 1917-1923


Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1985.
(Politikatudományi füzetek)


Szabotázsok, diverzánsok, kémek ellen


HISTÓRIA 7:  (4)17-18 (1985)


 


Krausz Tamás, Mesterházi Miklós


Mű és történelem: Viták Lukács György műveiről a húszas években


Budapest: Gondolat Kiadó, 1985. 235p.


 


1984


 


Szocializmus-képek a húszas években: Átmeneti korszak és szocializmus


VILÁGOSSÁG 25:  (4)202-210 (1984)


 


Krausz Tamás, Tütő László


Lenin a szocializmusba való politikai átmenet időszakáról


TÁRSADALMI SZEMLE 39:  (7-8)108-116 (1984)


 


Buharin: A történelmi materializmus elmélete


MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 5-6: 688-764 (1984)


 


A Szovjetunió első alkotmánya


HISTÓRIA 6:  (2)22-23 (1984)


 


A Jelen és a Jövő képe: Egy elemzés tapasztalatai (Megjegyzések a Trockij-jelenséghez) - bezúzták


MOZGÓ VILÁG 8: 18-31 (1984)


 


1983


 


Az első orosz forradalom és az oroszországi szociáldemokrácia "második" szakadása: Adalékok a forradalom tapasztalatainak korabeli értékeléséhez


SZÁZADOK 117:  (4)840-871 (1983)


 


Az első magyar Bakunyin monográfia: Kun Miklós: Útban az anarchizmus felé - Mihail Bakunyin politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén


VILÁGOSSÁG 24:  (11)703-704 (1983)


 


A szovjet 20-as évek történelmi elhelyezéséről


VILÁGTÖRTÉNET 5:  (3)56-75 (1983)


 


A szakszervezetek és az államhatalom: A szakszervezeti kérdés szovjet-oroszországi történetéhez 1917-1922.


PÁRTTÖRTÉNETI KÖZL 3: 33-68 (1983)


 


1982


 


Szvák Gyula, Krausz Tamás (szerk.)


Az orosz történelem egyetemessége és különössége


Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1982. 326p.


 


Krausz Tamás, Mesterházi Miklós


A korai marxista Lukács György bolsevik recepciójáról


FILOZÓFIAI FIGYELŐ IV:  (3/4)18-34 (1982)


 


1981


 


Állam és demokrácia : Lenin és a húszas évek vitái


VILÁGOSSÁG 22:  (8-9)492-498 (1981)


 


1980


 


Szocializmus egy országban


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 13:  (14)242-269 (1980)


 


Pokrovszkij és az orosz abszolutizmus vitája az októberi forradalom után


TÖRTÉNELMI SZEMLE 23:  (4)627 (1980)


 


Bolsevizmus és nemzeti kérdés


VILÁGOSSÁG 111: 681-689 (1980)


 


1977


 


Krausz Tamás, V. V. Gorbunov


Lenin bírálata Oroszország kulturtörténeti fejlődésének mensevik koncepciójáról


SZÁZADOK 111:  (1)184-185 (1977)


 


Az Októberi Forradalom és a nemzetek önrendelkezési jogának felvetése a bolsevik pártban


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 11: 43-66 (1977)


 


Krausz Tamás, T. A. Kovaljova


A Komintern és Nagy-Britannia Kommunista Pártja politikai irányvonalának kidolgozása az angol kommunisták által 1920-1929-ben


SZÁZADOK 111:  (1)195-197 (1977)


 


1976


 


Krausz Tamás, T. V. Oszipova, P. N. Szobelev


Lenin koncepciója az osztály-erőviszonyok alakulásáról az októberi forradalomban


SZÁZADOK 110:  (9)1191-1192 (1976)


 


 


Krausz Tamás, I. M. Dazsina


Három forradalom aktív résztvevője és történésze: V. I. Nyevszkij születésének 100. évfordulója alkalmából


SZÁZADOK 110:  (6.)1190-1191 (1976)


 


 


<<< vissza

  

Júliusi színház – Karamazov fivérek
2019-07-26

A Spirit Színház nyáron sem zárja be kapuit –micsoda szerencse! Ráadásul a nyári kánikulában olyan súlyos darabokkal is bátran megkínálja nézőit, mint a Dosztojevszkij-regényből készült Karamazov fivérek. Milyen jól teszi!

Tovább >>>
Draw Your Life kihívás a Ruszisztikán
2019-07-25

Idén tizedik alkalommal fog részt venni az ELTE BTK négy hallgatója a Várnai Csernоrizec Hrabar Magánegyetem szervezésében megrendezésre kerülő intenzív nyári orosz oktatásmódszertani mesterkurzuson augusztus 18–24 között.

Tovább >>>
A Matrjoska paravánnal könnyű jókedvet csiholni
2019-07-19
A szokásos nyári intenzív középiskolás orosztanfolyam idén is elérte a célját: koncentráltan, de jó hangulatban, vidáman és motiváltan vettek rajta részt a diákok.
Tovább >>>
Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>