A Központról
Kutatás
Kiadványok
    Ruszisztikai Könyvek
    (Poszt) Szovjet Füzetek
    Egyéb kiadványaink
    RUSSICA PANNONICANA
    Figyelmükbe ajánljuk
    Könyvismertetések
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Figyelmükbe ajánljuk
Figyelmükbe ajánljuk

Ezen az oldalon olyan kiadványokra szeretnénk ráirányítani figyelmüket, amelyek tematikailag illeszkednek a Ruszisztikai Központ tudományos horizontjába és amelyeket bátran ajánlunk olvasóink figyelmébe.

 

 Sorozatok

 INVESTIGATIONES RUSSICAE
A könyvsorozatot az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola "Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában" című doktori programja adja ki.
A sorozat felelős kiadója Han Anna, felelős szerkesztője Szokolov Makárné Atanaszova Denise.
Az eddig megjelent kötetek:

Каталин Сёке Судьба без судьбы: проблемы поэтики Алексея Ремизова
Будапешт, 2006.

Дениз Атанасова-Соколова Письмо как факт русской культуры XVIII-XIX веков
Будапешт, 2006.

Judit Barothy Boris Pasternak and Virginia Woolf. The Development of the Creative Consciousness
Budapest, 2006.

 

 


  

AZ OROSZ POSZTMODERN
Ez a könyvsorozat a Debreceni Egyetem kiadványa, melynek főszerkesztője Hajnády Zoltán. A sorozat eddig megjelent kötetei:

Igor Szmirnov Lét és alkotás (Az orosz posztmodern 1.)
Debrecen, 2000. 200 o.

Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban (Az orosz posztmodern 2.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László, a kötetet szerkesztette Kukucska Csilla.
Debrecen, 2002. 332 o.

Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban (Az orosz posztmodern 3.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László, a kötetet szerkesztette Fonalka Mária.
Debrecen, 2004. 238 o.

Mozart és Salieri (Az orosz posztmodern 4.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László és Fonalka Mária, a kötetet szerkesztette Fonalka Mária.
Debrecen, 2005. 278 o.

A szavak érzéki csábítása (Az orosz posztmodern 5.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László, a kötetet szerkesztette Fonalka Mária.
Debrecen, 2006. 220 o.

Örök női archetípusok (Az orosz posztmodern 6.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László, a kötetet szerkesztette Fonalka Mária.
Debrecen, 2007. 246 o.

Rejtőzködő orosz nárciszok. Én-mítoszok az önéletírástól a perszonális elbeszélésig (Az orosz posztmodern 7.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László, a kötetet szerkesztette Fonalka Mária.
Debrecen, 2008. 262 o.

Visszavonások könyve (Az orosz posztmodern 8.)
Tanulmánykötet. A tanulmányokat válogatta Jagusztin László, a kötetet szerkesztette Fonalka Mária.
Debrecen, 2009. 262 o.

 


DOLCE FILOLOGIA
Az ELTE BTK Műfordítói Műhelyének (MűMű) sorozata
Sorozatszerkesztő: Hetényi Zsuzsa

Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúrtörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi tanár, az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére (Szerkesztő Hetényi Zsuzsa)
Budapest, Dolce Filologia I., 1998. 400 l.

Hetényi Zsuzsa Örvényben I.
Az orosz-zsidó próza története (1860-1940).
Budapest, Dolce Filologia II., 2000. 175 l.

Hetényi Zsuzsa Örvényben II.
Az orosz-zsidó próza antológiája (1860-1940).
Budapest, Dolce Filologia III., 2000. 270 l.
(Angolul is megjelent a CEU-Press kiadónál 2008-ban.)

Zöldhelyi Zsuzsa A külföldi közvetítés szerepe az orosz irodalom magyar fogadtatásában /XIX. század/
Budapest, Dolce Filologia IV., 2008. 100 l. 
        Az orosz irodalom befogadásának párhuzamos és eltérő vonásai a magyar irodalomban és a kelet-középeurópai irodalmakban
           Az orosz irodalom magyar fogadtatásának első korszaka, az 1820-40-es évek
           A magyar műfordítás elméletének kezdetei
           Az adaptáció fogalma és jellegzetességei
           A műfordítás megítélésének szempontjai
           Az orosz irodalom fogadtatása az 1850-60-as években
           Az orosz irodalom Magyarországon az 1870-es évektől a századfordulóig
           Jókai Mór orosz témái és forrásai


Vértes Judit Könnyű műfaj ólomnehezékkel. Öt fontos modern orosz esszé
Az esszéket válogatta és a bevezető tanulmányt írta Vértes Judit. Szerkesztő Hetényi Zsuzsa.
Budapest, Dolce Filologia V., 2008. 98 l.
     Az öt esszé:
          Mihail Epstejn: Esszé az esszéről (2005)
          Andrej Szinyavszkij: A disszidensség mint személyes tapasztalat (1985)
          Viktor Jerofejev: Halotti beszéd az orosz irodalom felett (1990)
          Pjotr Vajl – Alekszandr Genisz: Ki a bűnös? A disszidensség (1996)
          Alekszandr Genisz: Ivan Petrovics halott (1999)

Én - nem én. Modern orosz prózai antológia
Budapest, Dolce Filologia VI., 2008. 244 l.
    A kötet szerzői:
Bitov, Csukovszkaja, Galics, Glagyilin, Gorenstein,  Mark Haritonov, Iszkander, Venedikt jerofejev, Jevtusenko, Makszimov, Maramzin, Mozsajev, Petrusevszkaja, Je. Popov, V. Popov, Prigov, Salamov, Suksin, Szadur, Szlapovszkij, Szolzsenyicin, Szorokin

"Szóba formált világ".  Tanulmánykötet Han Anna születésnapjára
Budapest, Dolce Filologia VII., 2008. 276 l.
     A kötet cikkei:
          Bagi Ibolya: Gépek díszletei között (Utópia és fantasztikum Valerij Brjuszov prózájában)
          Balázsi József Attila: A koreai ? han. Népek, etnonimák, jelentések
          Bárdos Judit: A kiáltvány sem ég el
          Dukkon Ágnes: A Mű és ami mögötte van. Gondolatok Gogol Összes Művei kritikai kiadásához
          Gyöngyösi Mária: Blok 1912-es verse Vjacseszlav Ivanovhoz
          Hajnády Zoltán: Az orosz psziché. Csehov Tündérke
          Hetényi Zsuzsa: Nabokov erotextusa: szinkretikus szöveg és nominalizmus a Lolitában
          Hollós Attila: A bajkától a zaumig (Magyar szövegben előforduló orosz műfajnevek)
          Horváth Katalin : A megnevezés mint trópus
          Józsa György Zoltán: Morbus cordis. Nabokov Sebastian Knigthjának „pathológiája"
          Kalafatics Zsuzsa: Álom és ébrenlét összefonódása. Az álomelbeszélések szerepe Remizov Vihartépte Oroszország című montázs-regényében
          Kovács Árpád: A versnyelvi és a történeti elbeszélés természetéről (Puskin A rézlovas című poémája kapcsán)
          Kroó Katalin: Hullócsillagok a létezés határvidékein. A metafora és narráció filozofikus tartalma Rakovszky Zsuzsa A hullócsillag éve című regényében
          Lebovics Viktória: Az ukrán névadási szokásokról és irodalmi onomasztikáról
          Valerij Lepahin: Az ikon és a szöveg korreláció elvei
          Nagy István: A teremtő kéz apoteózisa (Marina Cvetajeva: Egy festő portréja). Natalja Goncsarova
          Patkós Éva: „Kezdetek és végek – minden, ami nem a közép"
          Péter Mihály: Egy emblematikus Tyutcsev-vers 
          Redl Károly fordítása: Plótinosz: A dialektikáról (I, 3.)
          Szőke György: Pár szó Puskin Tatyjánájának értelmezéséhez
          Szőke Katalin: „Rózsagirlandok" (Adalékok Andrej Belij és Viktor Boriszov-Muszatov művészete kapcsolatához)
Zöldhelyi Zsuzsa: A Zilahy testvérek szerepe az orosz irodalom magyar befogadásábanA kötetek megrendelhetők a hetenyiz@gmail.com e-mail címen.Folyóiratok

 SLAVICA
Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
A SLAVICA XXXVI 2007-ben jelent meg Debrecenben, a Kossuth Egyetemi Kiadónál 

 STUDIA RUSSICA
Az ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékének és Ukrán Filológia Tanszékének tudományos folyóirata 

Egyedi kiadványok 

Cs. Jónás Erzsébet Kettős portré villanófényben. Ratkó József Viszockij-fordításainak elemzése
Nyíregyháza: Krúdy Könyvkiadó, 2008. 150 o.

Bognár László A három nővér játszmája. Kísérlet a Csehov-dráma cselekményének föltárására
Budapest: Lestár, 2005. 216 o.

Goretity József Töredékesség és teljességigény. Huszadik századi orosz prózai művek értelmezése
Palatinus, 2005. 316 o.

Hajnády Zoltán A lét tüze. A fénylő logosz
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 326 o.

Havas Ferenc A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002. 456 o.

Золтан Хайнади Культура как память. Главы из истории русской культуры
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 256 o.

Исследования по истории России. Материалы междисциплинарных семинаров 2003-2005 гг.
Редактор: Магдолна Агоштон
Сомбатхей (Венгрия), 2008. Серия "История народов России" №11. 240 с.

Marina Cvetajeva A művészet a lelkiismeret fényénél. Esszék
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 81.
Az esszéket válogatta és a kötetet szerkesztette Bártfay Réka és Nagy István
Budapest: Tinta Kiadó, 2008. 212 o.

Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban
Szerkesztette: Horváth Gyula
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2008. 468 o.
      
         A sorozat harmadik kötete a világ legnagyobb kiterjedésű országának regionális folyamatait elemzi. Oroszország a Szovjetuniótól térben különlegesen egyenlőtlen gazdasági szerkezetet örökölt. 
A kötet a régiók között megmutatkozó területi különbségeket és az azokat befolyásoló tényezőket elemzi, vázolja a markáns regionális problémákat és ismerteti a regionális politika elképzeléseit.


 Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori programja kiadványai

 


  

A BASEES 2019-es cambridge-i konferenciáján a Ruszisztikai Központ egy teljes panellal képviseltette magát
2019-04-17

2019. április 12–14-én került sor a brit szlavisták társaságának idei éves nemzetközi konferenciájára, hagyományosan Cambridge-ben. Az ELTE Ruszisztikai Központjának kutatói és a ruszisztikai doktori program két doktorandusza által összeállított szekció a személyes és a nyilvános identitások szövevényét vizsgálta különböző történelmi kontextusokban, különböző forrástípusok tükrében.

Tovább >>>
Nagy helyesírási verseny orosz nyelvből
2019-04-15
2019. április 13-án szombaton lezajlott az egész világon ugyanabban az időpontban megrendezésre kerülő orosz helyesírási verseny. Idén 16. alkalommal rendezte meg az akciót az Orosz Föderáció, mintegy 150 helyszínen, a világ 81 országában.
Tovább >>>
A halott ember levelei
2019-04-11
2019. április 17-én 18 órától "A halott ember levelei" című film vetítésével folytatódik a Ruszisztikai Filmklub. Igazi filmcsemegével lesz dolgunk. Minden érdeklődőt várunk!
Tovább >>>
A magyar-orosz űrkutatási együttműködésről az Űrhajózás Világnapján
2019-04-10

2019. április 6-án délelőtt 10-kor a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság és az ELTE Ruszisztikai Központja közösen emlékezett meg az Űrhajózás Világnapjáról. Stílszerűen a magyar-orosz űrkutatási együttműködésről hallhatunk két előadást is, méghozzá igazi űrkutatóktól.

Tovább >>>
Orosztanulást segítő telefonos applikációk turnéja a Visegrádi Országokban
2019-04-09
2019 április első hetében a moszkvai székhelyű „Prodvizsenyije” non-profit alapítvány végiglátogatta Kelet-Közép-Európa négy országát és 12 helyen tartott oktatásmódszertani szemináriumokat, ahol bemutatták saját fejlesztésű, orosztanulást segítő telefonos applikációikat.
Tovább >>>