A Központról
Kutatás
    FKFP
    OTKA 1999-2003
    OTKA 2002-2005
    Egyéb
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > FKFP
FKFP

1999-ben a Ruszisztikai Központ résztvett az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatán (FKFP).
A három éves projektre, amely 2002. április 30-án zárult, központunk 5 millió forint támogatást nyert.

A pályázati program címe: Történeti ruszisztikai alapkutatások (Nyilvántartási szám: FKFP 0271/1999.)

Programvezető: Dr. Szvák Gyula
A programban közreműködött:
                            Dr. Font Márta (JPTE, egyetemi docens))
                            Dr. Varga Ilona (Ny. egyetemi docens)
                            Dr. Makai János (EKTF, főiskolai docens)
                            Dr. Radnóti Klára (Magyar Nemzeti Múzeum)

Történeti ruszisztikai alapkutatások
Szakmai beszámoló

A Ruszisztikai Központban 1999-ben kutatások folytak az orosz feudalizmus egyes tipológiai és historiográfiai kérdéseiről, amelyek részeredményeit Az orosz feudalizmus tipológiai problémái az orosz és szovjet történetírásban témájú, kb. 3 ív terjedelmű tanulmány összegezte. Tovább kutattuk a XVI. századi Oroszország és azon belül is IV. Iván és kora történetét. E vizsgálódások egyfajta lezárásaként értékelhető a IV. Iván és kora az orosz történetírásban címen elkészült kb. 8 ív terjedelmű kézirat.

1999-es tervünkben vállaltuk az orosz történelem terminológiájáról szóló munka összeállítását és publikálását is. Ez Az orosz történelem új terminológiája címmel elkészült, és publikálása is megtörtént 2000 februárjában.

Ugyancsak elkészült a történeti ruszisztikánk helyzetéről és nemzetközi megítéléséről szóló munka. Ennek kiadására szintén 2000-ben került sor Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköréből címen. A Poszt-Szovjet Füzetek c. sorozatban megjelent kötet bőségesen idézi az elsősorban egyesült államokbeli és orosz ruszisták értékelését a Ruszisztikai Központban folyó történeti ruszisztikai kutatásokról, és azok legfontosabb eredményeiről.

Központunk az év folyamán heti rendszerességgel úgynevezett nyílt, konzultációs napot tartott, amelyen hazai és külföldi kollégáink, nappali PhD- és a tanártovábbképzésben résztvevő hallgatóink vettek esetenként részt. Ezen megbeszélések célja a ruszisztikai kutatások hazai helyzetének felmérése, a kutatóbázis kiszélesítése és a jövőbeli új kutatási irányok és témák körvonalazása volt. E műfajt hatékonyabbnak és perspektivikusabbnak ítéltük meg, mint egy formális kerekasztal-beszélgetés megtartását az adott problémakörről. Ezen tevékenységünkhöz kapcsolódott a Ruszisztikai Központ által kiírt szakfordítói pályázat is, amely új - ifjú - kutatókkal növelte a ruszisztika tudományának táborát.

2000-ben a tervezetteknek megfelelően kutatások folytak Az idegen hatások szerepe az orosz történelmi fejlődésben, valamint az Oroszország és Európa-probléma az orosz történelmi gondolkodásban című témakörökben. E kutatások gyűjtőmunkával jártak együtt, amelynek eredményeként központunk könyvtára számos kézirattal, másolattal és könyvvel bővült.

A beszámolási időszak alatt a legjelentősebb eredmény kétségtelenül az Oroszország helye Eurázsiában című konferencia volt. A konferencia három munkanapján összesen 43 előadás hangzott el a következő 3 szekcióban:
            1. A Moszkvai Oroszország története
            2. A Pétervári Oroszország története
            3. Oroszország XX. századi története
Különösen az 1. szekció munkája ért el nagy eredményeket, hiszen 20 előadás hangzott el. A magyar ruszisztika színvonalát bizonyítja, hogy ezek csaknem fele magyarországi előadóktól származott. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy konferenciánkon részt vett a nemzetközi ruszisztikai doyenje, Nicholas Riasanovsky professzor, valamint számos élvonalbeli ruszista az Egyesült Államokból, Kanadából, Nagy-Britanniából, Németországból, Ausztriából, valamint - természetesen - Oroszországból. Utóbbiak egyaránt képviselték a moszkvai és a szent-pétervári történész iskolákat. Szükséges megemlíteni, hogy a több napos rendezvény tetemes költségeit legnagyobbrészt az FKFP-pályázat biztosította forrásokból fedeztük.

Tovább folytak a kutatások a feudalizmus kori orosz történelem fő problémáiról az orosz történetírásban, és ezek a tárgyalt időszakban hasonló című monográfiában összegződtek. Elkészült ugyanakkor a IV. Iván és I. Péter utóélete című szintézis is, amelynek publikálása átcsúszott a 200l-es évre. Ez az összefoglalás a téma első párhuzamos feldolgozása a nemzetközi szakirodalomban.

Font Márta egyetemi tanár vezetésével egy kis munkacsoport foglalkozott a Russzkaja Pravda kritikai kiadásával. Sajnos, 2001 végéig csak a szöveg nyers, kéziratos formája készült el.

2001-ben részkutatások folytak a magyar történeti ruszisztika történetéről - egyelőre csak a legutóbbi évtizedek munkáinak adatgyűjtését fejeztük be. Ennek alapján elkészült A magyar történeti ruszisztika válogatott bibliográfiája című kézirat. Ez - a publikációs költségek kimerülése miatt - elektronikus adathordozón került rögzítésre, és Központunk könyvtárában hozzáférhető.

Elkészült a 2000-es nagy nemzetközi konferenciánk előadásait tartalmazó kötet is -angol és orosz nyelven. A Meszto Rosszii v Jevrazii/The Place of Russia in Eurasia című, több, mint 25 szerzői ív terjedelmű kiadvány mintegy szintetizálja a három év alatt az orosz történelmi sajátosságok, fejlődési jellegzetességek tárgykörében végzett kutatómunkát. Legnagyobb erénye, hogy a magyar történeti ruszisztika eredményeit a nemzetközi ruszisztika kontextusába helyezte, ezáltal mintegy leellenőrizve és megerősítve azokat.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az eltelt három év alatt az ELTE Ruszisztikai Központjában jelentős kutatások folytak a történeti ruszisztika tárgykörében. A szakma már kipróbált művelőin kívül sor került fiatal, még kezdő kutatók bevonására, a szakmai utánpótlás megteremtésére is. ( 3 Ph.D-hallgató vett részt - térítés nékül - az anyaggyűjtésben, illetve háttér tanulmányok elkészítésében.) E kutatások alapművek, tanulmánykötetek ( csak illusztrálásként: összesen kb. 65 szerzői ív terjedelemben 4 kötet saját költségen történt kiadására került sor) és tanulmányok sorát eredményezték, amelyekre a nemzetközi tudományosság is felfigyelt. így kerülhetett sor 2000-ben egy olyan nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciára, amilyenre e diszciplína esetében korábban nem volt példa hazánkban. És e konferencia kiemelkedő sikere eredményezte egy azóta megrendezett újabb nemzetközi konferencia létrejöttét és magas színvonalát (2002-ben). Lényegében tehát egy hazánkban még fiatal tudományterület ezidő alatt szilárd gyökeret eresztett és nemzetközi elismertséget szerzett. Erre nem kerülhetett volna sor az elnyert Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat nélkül, amiért a pályázat résztvevői köszönetüket fejezik ki.

Budapest, 2002. október 16.                                                                        Dr. Szvák Gyula
                                                                                                                   témavezető, az MTA doktora


  

Júliusi színház – Karamazov fivérek
2019-07-26

A Spirit Színház nyáron sem zárja be kapuit –micsoda szerencse! Ráadásul a nyári kánikulában olyan súlyos darabokkal is bátran megkínálja nézőit, mint a Dosztojevszkij-regényből készült Karamazov fivérek. Milyen jól teszi!

Tovább >>>
Draw Your Life kihívás a Ruszisztikán
2019-07-25

Idén tizedik alkalommal fog részt venni az ELTE BTK négy hallgatója a Várnai Csernоrizec Hrabar Magánegyetem szervezésében megrendezésre kerülő intenzív nyári orosz oktatásmódszertani mesterkurzuson augusztus 18–24 között.

Tovább >>>
A Matrjoska paravánnal könnyű jókedvet csiholni
2019-07-19
A szokásos nyári intenzív középiskolás orosztanfolyam idén is elérte a célját: koncentráltan, de jó hangulatban, vidáman és motiváltan vettek rajta részt a diákok.
Tovább >>>
Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>