A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Rólunk írták
Rólunk írták

Recenziók kiadványainkról

RUSZISZTIKAI KÖNYVEK

Краус, Тамаш: Советский термидор. Духовные предпосылки сталинского поворома (1917–1928). Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1997. (Ruszisztikai Könyvek II.)

·       Churakov, D. O.: Spiritual prerequisites of the Stalinist coup d'etat, 1917-1928. In: Otechestvennaya Istoriya, issue 6. November-December 1998. pp. 199-202.

Gorinov, M. M.: The Soviet Thermidor. Spiritual prerequisites of the Stalinist coup d'etat, 1917-1928 In: Voprosy Istorii, issue 6. 2001. pp. 161-164.

Holmes, L. E: The Soviet Thermidor: Philosophical preconditions for Stalinism (1917-1928) In: Slavic Review, Vol. 58, Issue 1. 1999. pp. 238-239.

 

Свак, Дюла (ред.): Место России в Европе/The Place of Russia in Europe. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1999. (Ruszisztikai Könyvek V.)

·         Bodnár, Erzsébet: Oroszország hely Európában. In: Klió 2002/1. 2002. 24-33.

        Granville, J: The Place of Russia in Europe. In: European History Quarterly. Vol. 33, Issue 4. pp. 549-551. October 2003.    

 Hosch, E: The Place of Russia in Europe (materials of international conference) In: Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Vol. 48, Issue 2. pp. 275-276. 2000

Mokhnacheva, M. P.: The Place of Russia in Europe (materials of international conference) In: Otechestvennaya Istoriya. Issue 5. pp. 186-191. September-October 2000

·         Ragsdale, Hugh: Mesto Rossii v Evrope: Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Szerk.: Szvak, Gy. Budapest, 1999.In: Seer. Volume 79. No. 2. 2001. pp. 347-349.

 

Свак, Дюла (ред.): Место России в Евразии/The Place of Russia in Eurasia. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2001. (Ruszisztikai Könyvek IX.)

Kurunczi, Jenő: Oroszország helye Eurázsiában. In: Századok. 2008. 1551-1553.

 

Krausz Tamás – Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltozás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991). Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003. (Ruszisztikai Könyvek XII.)

·         Bartha, Eszter: Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltozás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991). Szerk.: Krausz Tamás és Sz. Bíró Zoltán (szerk.) Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2003. 307 o. In: Századok 2005/1. 221-226.

 

Свак, Дюла (ред.): Московия: специфика развития/Muscovy: The Peculiarities of its Development. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003. (Ruszisztikai Könyvek, XIII.)

·         Bogatyrev, Sergei: Moskovskaia Rus': spetsifika razvitiia. Ruszisztikai Könyvek, 13. Szerk. Szvák, Gyula Budapest, 2003. 222 pp. In: Seer, vol. 83, no. 4. 2005. 756-758.

 

·         Halperin, C.J.: Muscovy: Peculiarities of its development  In: Russian Review, Vol. 64, Issue 2. pp. 332-333. April 2005.

 

·         Kurunczi, Jenő: Moszkovija: Szpecifika Razvityii /Muscovy: The Peculiarities of its Development. Szerk. Szvák, Gyula. Budapest, 2003. 220. o. Moszkóvia: Fejlődési sajátosságok. In: Századok 2006/3. 792- 795.

 

·         Langer, L.N.: Moskovskaia Rus': Spetsifika razvitiia. Muscovy: Peculiarities of its Development. Ed. Gyula Szvák. Ruszisztikai Könyvek 13. Budapest, 2003. 221 pp.In: Slavic Review. American quarterly of Russian, Eurasian, and East European studies. Volume 64, Issue 3. pp. 2005. pp. 659-660.

 

Szili, Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. (Ruszisztikai Könyvek, XIV.)

·         Niederhauser, Emil: Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (Ruszisztikai könyvek 14.). Budapest, 2005. In: Századok 2006/3. 798-799.

 

Halász Iván: A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917-1920. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. (Ruszisztikai Könyvek XV.)

·         Niederhauser, Emil: Halász Iván: A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917-1920 (Ruszisztikai könyvek 15.) Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. 295 o. In: Századok 2006/3. 801-803.

 

Свак, Дюла (ред.): Новые направления и результаты в русистике/New Directions and Results in Russistics. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. (Ruszisztikai Könyvek XVI.)

·         Bodnár, Erzsébet: Új irányzatok és eredmények a ruszisztikában. Szerk. Szvák Gyula. In: Klió. 17. évfolyam, 2008/3. pp. 13-16.

·         Halperin, C. J.: Novye napravleniia i rezul'taty v rusisitike: New Directions and Results in Russistics. Szerk. Szvak, Gy. Ruszisztikai Könyvek 16. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005. 201 pp. In: The Russian Review. Vol. 65. No. 2. 2006 April. 320-321.

Sanders, Thomas: Novye napravleniia i rezul'taty v mezhdunarodnykh issledovaniiakh po rusistike/New Directions and Results in International Russistics. In: Canadian Slavonic Papers. Volume 49, Issue 3-4. 2007. pp. 392-393.

 

Szvak, Gyula (ed.): Региональные школы русской историграфии/Regional Schools of Russian Historiography. Russica Pannonicana, Budapest, 2007. (Ruszisztikai Könyvek, XVIII.)

·         Bodor, Mária: Regionális iskolák az orosz történetírásban. In: Klió. 2008/4. 19-24.

·         Keep, John: Regional'nye shkoly russkoi istoriografii. Knigi po rusisitike, 18. Szerk. Szvak, Gy. Budapest, 2007. 207 pp. In: Seer, vol. 87., no. 4. 2009 October. 768-769.

·         Kurunczi, Jenő: Regionalnije Skoli Russzkoj Isztoriografii/ Regional Schools of Russian Historiography. Red./Ed. Gyula Szvák. Ruszisztikai Könyvek XVIII. Budapest. 2007, 207 o. Az orosz történetírás regionális iskolái. In: Századok 2008/6. pp. 1567-1569.

·         MacKinnon, Elaine: Regional school of Russian historiography. In: Russian Review. Vol. 68, Issue 2. pp. 334-335. April 2009

          Savko, D.: Regional school of Russian historiography. In: Otechestvennaya Istoriya. Issue 5. pp. 211. September-October 2008

 Свак, Дюла (ред.): Государство и нация в России и Центрально-восточной Европе/State and Nation in Russia and Central-East-Europe. Russica Pannonicana, Budapest, 2009. (Ruszisztikai Könyvek, XXII.)

·         Bodnár, Erzsébet: Állam és nemzet kérdéseinek vizsgálata a budapesti Ruszisztikai Központban. In: Klió 2011/2. 2011. 11-17.

 ·         Бугай, Н. Ф.: Государство и нация в России и Восточной Европе: Международная научная конференция в Венгрии. In: Российская История. 2009/1. 214-216.

 ·         Hoesch, Edgar: State and Nation in Russia and Central-East Europe. Materials of the International Historical Conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 19-20 May, 2008 In: Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Vol. 60, Issue 1. 2012. pp.116-117.
·         Saunders, David: State and Nation in Russia and Central-East-Europe. In: Slavonic and East European Review. Vol. 91, Issue 3. Júlis 2013. pp. 633-634.

 Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. Russica Pannonicana, Budapest, 2009. (Ruszisztikai Könyvek XXIII.)

·         Pihurik Judit: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. In: Századok 2011/1. pp. 241-247.

 Свак, Дюла (ред.): Роль государства в историческом развитии России/The Role of the State in the Historical Development of Russia. Russica Pannonicana, Budapest, 2011. (Ruszisztikai Könyvek, XXVII.)

·         Goehrke, Carsten: The role of the state in the historical development of Russia. Materials of the International Historical Conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 17th-18th May 2010. In: Jahrbucher fur geschichte osteuropas, Vol.63,Issue: 3. pp 475-476. 2015 

 ·         Soldat, Cornelia: The role of the state in Russia's historical development: Proceedings of the International Conference of the Center for Russian Studies in Budapest from 17-18 May 2010. In: Russian Review, Vol. 72, Issue 2. pp. 320-322. April 2013.

 ·         Ustinova, I. A.: The role of state in Russia's historical development. Materials of the international research conference of Budapest center of Russian Studies. In: Rossiskaya Istoriya. Issue, 5. pp. 183-188. September-October 2013.

Свак, Дюла, Тюменцев, И.О. (ред.): Русистика Руслана Скрынникова. Russica Pannonicana, Budapest-Volgográd, 2011. (Ruszisztikai könyvek XXX.)

 ·         Arakeheev, V. A.; Svak, D.; Tyumentsev, I. O.:Ruslan Skrynnikov's russistics. A collection of articles in memoriam of R. G. Slcrynnikov. In: Rossiskaya Istoriya. Issue 2. March-April 2013. pp. 220-224

 ·         Goldfrank, David: Rusistika Ruslana Skrynnikova. In: Canadian-American Slavic Studies. Volume 50, Issue 2. 2016. pp. 268-270.

 ·         Soldat, Cornelia: Rusistika Ruslana Skrynnikova. In: The Russian Review, Volume 72, Issue 2. 2013. pp. 320-322

 Szvak Gyula, Filippov Szergej, Gyimesi Zsuzsanna (eds.): Историк и мир – мир историка в России и Центрально-восточной Европе/Historians and the World – the World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe. Russica Pannonicana, Budapest, 2012. (Ruszisztikai Könyvek XXXVI.)

 ·         Smith, Susan: Historians and the world – the world of the historian in Russia and Central-Eastern Europe. In: Russian Review. Vol. 73, Issue 4. October 2014. pp. 633-634.

 Свак, Дюла: На службе у Клио и у власть предержащих. Этюды по россиеведению. Russica Pannonicana, Budapest, 2014. (Ruszisztikai Könyvek XXXVIII.)

 ·         Алексеев, А. И.: Россия и россиеведение. Размышление венгерского историка о времени и о себе. In: Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2016/4. pp. 271-277.

 ·         Gyóni, Gábor: Klió és a hatalom szolgálatában. Oroszország-ismereti etűdök. In:Klió 2015/1. 44-46.

 ·         Kohut, Z.E.: Na sluzhbe u Klio i u vlast' prederzhashchikh: Etiudy po rossievedeniiu. Szerk. Szvak, Gy. In: Russian Review. 75 (2) April 2016. pp. 345-347.

 Szvák Gyula (szerk.): A mi Ruszisztikánk. Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Russica Pannonicana, Budapest, 2015. (Ruszisztikai Könyvek XL.)

 ·         Schrek, Katalin: Szvák Gyula(szerk.): A mi Ruszisztikánk: Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Ruszisztikai Könyvek XL. Budapest, Russica Pannonicana, 2015, ISBN: 978-963-7730-97-9, 415. p. In: Slavica XLV (Debrecen, 2016), 197–201.

·         Schrek, Katalin: A mi Ruszisztikánk – Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Szerk.: Szvák Gyula, Russica Pannonicana, Budapest, 2015. 416 oldal. In: Debreceni Szemle 2017/1, 131–134.

·         Bodor Mária: Tanulmányok a ruszisztika műhelyéből. In: Világtörténet 6. (38.) évfolyam, 2016.3, 495–498.

·         Sashalmi Endre: A mi Rusziszikánk, Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. In: Századok 150. 2016/3, 803–805.

 Szvak Gyula, Filippov Szergej, Gyimesi Zsuzsanna (eds.): Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России/Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture. Russica Pannonicana, Budapest, 2015. (Ruszisztikai Könyvek XLI.)

 ·         Горелов, М.М.: Через разнообразие - к взаимопониманию. In: Диалог со временем. Выпуск 57. 2016. pp. 384-390.

 ·         Vámos Éva: „Rendszerváltás” a ruszisztikában: Fiatal kutatók I. Nemzetközi Konferenciája.

 Свак, Дюла: Русская парадигма. Русофобские заметки русофила. АЛЕТЕЙЯ, Санкт-Петербург, 2010.

 ·         Gyóni, Gábor: Az orosz paradigma. In: Klió. 2010/3. pp. 26-30.

 ·         Медушевский А.Н. - «Русская парадигма» и ее переосмысление в историографии стран Центральной и Восточной Европы: к 15-летию Центра русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвеша. In: Российская история, выпуск 3. 2011. pp. 168-174.

 ·         Perrie, Maureen: Russian History between East and West: Perspectives from Hungary. In: The Russian Review. Volume 70, Issue 2. 2011. pp. 319-321.

·         Taratorkin, F.G.-Jurganov, A.L.:Russzkaja paragyigma vengerszkovo professzora. In: Rossiya XXI. Issue 5. 2011. pp. 142-151.
Szvak, Gyula (ed.):
The Place of Russia in Europe and Asia. Columbia University Press, New York, 2010.

   Gerner, Kristian: The Place of Russia in Europe and Asia. In: European Legacy- Toward New Paradigms. Vol. 18, Issue 6. October 2013. pp. 765-766.

·         White, James: The Place of Russia in Europe and Asia. In: European Review of History- Revue Europeenne d' Historie. Vol. 19, Issue 2. 2012. pp. 340-342.

Свак, Дюла (ред.): Место России в Европе и Азии. Центр русистики, ИНИОН РАН, Будапешт–Москва, 2010.

·         Perrie, Maureen: Russian History between East and West: Perspectives from Hungary. In: The Russian Review. Volume 70, Issue 2. 2011. pp. 319-321.

Свак, Дюла, Лисейцев, Д.В. (ред.): Дело Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии/Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor Moszkóviából. Russica Pannonicana, Budapest, 2011.  

·         Gyóni, Gábor: Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor Moszkóviából. In: Klió 2012/3. 21. évfolyam. 48-50.

·         Козляков, В.Н. : Дело Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии. Составитель Д. В. Лицейцев. Под ред. Д. Свака. Budapest, Russica Pannonicana, 2011. 314 c. In: Российская история (3) 2013.  стр. 172-179.

 ·     Perrie, Maureen: Delo T. Ankundinova: Evropeiskii avantiurist iz Moskovii/Az Ankungyinov-ügy: Egy európai kalandor Moszkóviából by Diula [Gyula Szvák] Svak. In: The Russian Review 71, January 2012, pp. 687-688.

 ·       Sashalmi, Endre: Az Ankungyinov ügy/ Gyelo Ankungyinova. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, 2011. 148 o. ill. 166 o. In: Századok 2012/3. 727-728.

Свак, Дюла (ред.): Самозванцы и самозванчество в Московии Материалы международного научного семинара (25 мая 2009 г., Будапешт). Russica Pannonicana, Budapest, 2010.

 ·         Davies, B.L.: Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii. Szerk.: Szvak, Gy. Budapest, 2010. 197 pp. In: Seer, 90 (3), July, 2012. 537-539.

·         Dunning, Chester: Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii: Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo seminara (25 maia 2009 g.). Szerk. Szvak, Gy. Budapest, 2010. 200 pp. In: The Russian Review. 335-336.

·         Sashalmi, Endre: Álcárok és az álcár jelenség Moszkóviában. Szamozvanci i szamozvancsesztvo v Moskovii. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, 2010. 199. o. In: Századok 2012/3. 725-727.

Свак, Дюла, Киш, Илона (ред.): Образ России с центрально-европейским акцентом. Russica Pannonicana, Budapest, 2010.

·         Gyóni, Gábor: Oroszország képe közép-európai akcentussal. In: Klió 2011/2. 2011. 26-29.

 

·         Filippov, Szergej: Rosszija-gyelo tonkoje. Obraz nasej sztrani sz centralno-jevropejszkim akcentom. In: Russzkij Voprosz. Issue 3, 2010. pp x.  (http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=339&kat=8&csl=48)

 Szvák Gyula, Krausz Tamás (szerk.): Vita az új orosz történeti koncepcióról. Russica Pannonicana, Budapest, 2014. (Poszt-szovjet Füzetek XXI.) 

·         Tolnai József: Nem érdemtelen tartalmi viták a jövő orosz történelemkönyveiről. In: Könyv és Nevelés XVIII. évf. 2016/1.

(http://docplayer.hu/19542034-2016-1-konyv-es-neveles-2016-1-xviii-evfolyam.html;

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/nem_erdemtelen_tartalmi_vitak_a_jovo_orosz_tortenelemkonyveirol)

 Szvák Gyula: IV. Iván – Jevgenyij Anyiszimov: I. Péter. Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. (Fekete-Fehér sorozat)

·         Marton Gábor: Méter, sing, diadalív. In: Criticai Lapok 2005/3.

(https://www.criticailapok.hu/23-2005/33453-m%C3%A9ter,%20sing,%20diadal%C3%ADv)

 


A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár megnyitója kapcsán:

Az MTA on-line hírportálján beszámoló jelent meg a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár megnyitójáról Új multimédiás ruszisztikai kabinet ... címmel.

A Litera irodalmi portál tudósítása a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár avatásáról.

A Népszabadság Online cikket közölt V. A. Nyikonovról, a "Russzkij Mir" Alapítvány ügyvezető igazgatójáról.

További megjelenések:

 
 
 
 
Budapest EduPortal vakok és gyengénlátók részére

 


 

Ruszisztikai Díjak 2008-as átadása kapcsán:

A Magyar Tudományos Akadámia online híradása

 


 

Ruszisztikai Díjak 2007-es átadása kapcsán:

 A Magyar Tudományos Akadámia online híradása

   

A Matrjoska paravánnal könnyű jókedvet csiholni
2019-07-19
A szokásos nyári intenzív középiskolás orosztanfolyam idén is elérte a célját: koncentráltan, de jó hangulatban, vidáman és motiváltan vettek rajta részt a diákok.
Tovább >>>
Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>
Elhunyt Andrej Szaharov történész
2019-07-08
2019. június 26-án, 89 éves korában elhunyt Andrej Szaharov történész, az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja, az OTA Oroszország Története Intézetének egykori igazgatója, a magyaroszági történeti ruszisztika egyik elkötelezett szakmai támogatója.
Tovább >>>
Megízleltük 2019 első nyári csemegéjét
2019-07-03
2019. július 1-én 18 órakor Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmjének vetítésével indult „Az orosz kultúra nyári csemegéi” című programsorozat a Ruszisztikai Központban.
Tovább >>>