A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
    Aktuális kurzusok
    PhD
        Végzett
        Folyamatban
    Oktatóink
    Orosz- és Kelet-Európa történeti MA
    Ruszisztika MA
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > PhD
PhD

RUSZISZTIKAI DOKTORI PROGRAM
 
Programvezető:
Szvák Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, DSc
 
Résztvevő oktatók:
Krausz Tamás egyetemi tanár, DSc, témavezető
Szilágyi Ákos egyetemi docens, PhD, témavezető
Bodnár Erzsébet egyetemi docens, PhD
Filippov Szergej tudományos munkatárs, PhD, témavezető
Szili Sándor tudományos munkatárs, PhD, témavezető
Juhász József egyetemi docens, PhD
 
Meghívott előadók:
Irina Glebova professzor, a tudományok doktora (Moszkva, INION RAN), Alekszandr Kamenszkij professzor, a tudományok doktora (Moszkva, RGGU), Nyikolaj Rogozsin professzor, a tudományok doktora (Moszkva, IRI RAN)).
 
A doktori oktatási program címe: Ruszisztikai Doktori Program
 
Tervezett hallgatói létszám: évfolyamonként 3 fő
 
A képzési terv oktatási és kutatási célja:
Célunk olyan PhD fokozattal rendelkező hallgatók képzése, akik az orosz forrásnyelven önálló kutatásra képesek, különös tekintettel a historiográfia klasszikus és mai, regionális eredményeinek feltárására. Külön hangsúlyt fektetünk tudományterületünk multidiszciplináris irányú kiterjesztésére.
 
A program helye és szerepe a tudományágban:
Orosz és szovjet történeti stúdiumok minden egyetemi történelem szakos képzés választható tantárgyait alkotják, bár csak az ELTÉ-n tanítjuk végig az egész orosz történelmet. A MAB elfogadta ugyanakkor a Ruszisztikai mesterszakos képzésünk programját, ami már a közeljövőben lehető teszi az orosz történelem, kultúrtörténet és a mai Oroszország komplex oktatását MA-szinten. Erre épülhetne a Ruszisztikai PhD-képzés, amelynek bázisát az a Történeti Ruszisztikai Tanszék képezné, amely 1995 óta a magyarországi ruszisztikai kutatások centruma, egyfajta koordináló szerve. A tervezett PhD program döntően történettudományi, de tudományágunk rokon- és segédtudományait is igyekszünk bevonni, miáltal a képzés multidiszciplináris jelleget kap. Ebben a vonatkozásban nemzetközi összehasonlításban is újszerű lesz és alkalmas perspektivikusan közös képzésre is a nyugati és az oroszországi ruszisztikai műhelyekkel való együttműködés keretében.
 
Nemzetközi kapcsolatok:
A Történeti Ruszisztikai Tanszéknek kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere van –elsősorban a kétévente megrendezett ruszisztikai konferenciáinak köszönhetően. Állandó vendégeink az oroszországi kollégákon kívül a vezető amerikai, brit és német ruszisták. S minthogy a Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatát tanszékünk professzorai vezetik, orosz oldalról is a legkiválóbb szaktekintélyek a partnereink. Potenciális vendégoktatóinkat ennek megfelelően az orosz akadémiai körből (elsősorban az Oroszország Története Intézetből és a Társadalomtudományi Információs Központ és Könyvtár-ból), illetve vezető moszkvai és szentpétervári egyetemek professzori gárdájából kívánjuk meghívni.
 
Felvételi követelmények:
Történelem, ruszisztika szakok esetén legalább jó minősítésű diploma, politológia, nemzetközi kapcsolatok, orosz filológia esetén legalább jó minősítésű diploma és a történelem minor szak legalább jó minősítéssel történt elvégzése vagy a történelem szakon elvégzett legalább 50 kredit 4,0-t meghaladó átlaggal, valamint az orosz és az angol (vagy a német) nyelv legalább olvasási szinten való ismerete.
Képzési terv, követelményrendszer:
 
TÖ/RUSZ - Történelemtudományok Doktori Iskola
RUSZISZTIKA
 
IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16db)
 
P/TÖ/ RUSZ -1 - Előadás –  Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -2 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -3 - Historiográfiai ismeretek
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ - 4 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ – 5 - Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -6 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -7 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -8 – Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -9 - Számítógépes könyvtárismeret
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -10 - Előadás –  Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -11 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -12 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -13 - Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -14 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -15 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -16 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
TM - Tudományos modul (megszerezhető kredit:36, teljesítendő tárgy:3db)
 
P/TÖ/RUSZ-20 - Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-21 - Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-22 - Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-23 - Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-24 – Konferencia Előadás (magyar nyelven)
6 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-25 – Konferencia Előadás (idegen nyelven)
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-26 – Szerkesztés-recenzió
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-29 - Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/TÖ/RUSZ-31 - Múzeumi gyakorlat
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-32 – Gyűjtőmunka
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/TÖ/RUSZ-33 - Oktatási segédanyag
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 
P/TÖ/RUSZ-27 - Tudományszervezés (megszerezhető kredit:12, teljesítendő tárgy:1db)
 
P/TÖ/RUSZ-27 – Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
 
P/TÖ/RUSZ-28 - Külföldi kutatómunka (megszerezhető kredit:12, teljesítendő tárgy:1db)
 
P/TÖ/RUSZ-28 - Külföldi kutatómunka
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
 
OM - Oktatási modul (megszerezhető kredit:32, teljesítendő tárgy:0db)
 
P/TÖ/RUSZ-50 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/TÖ/RUSZ-51 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/TÖ/RUSZ-52 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/TÖ/RUSZ-53 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2
 
 
 
Tanegységlista a mellérendelt kreditekkel:
 
Dr. Szvák Gyula tszv. egyetemi tanár, DSc, programvezető           
P/TÖ/ RUSZ -3 - Historiográfiai ismeretek
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
P/TÖ/ RUSZ -5 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -6 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Dr. Krausz Tamás egyetemi tanár, DSc       
           
P/TÖ/ RUSZ -13 - Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -14 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Dr. Filippov Szergej tudományos munkatárs, PhD           
P/TÖ/ RUSZ -7 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
P/TÖ/ RUSZ -10 - Előadás –  Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -11 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -12 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Dr. Szili Sándor tudományos munkatárs, PhD            
 
P/TÖ/ RUSZ -1 - Előadás –  Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ -2 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/TÖ/ RUSZ - 4 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Dr. Bodnár Erzsébet 
P/TÖ/ RUSZ -8 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Dr. Szilágyi Ákos egyetemi docens, PhD 
P/TÖ/ RUSZ -15 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
Dr. Juhász József egyetemi docens, PhD 
P/TÖ/ RUSZ -16 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Részletes kurzusleírás:
 
P/TÖ/ RUSZ -1 - Előadás –  Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
A tárgy célja a legújabb szakirodalom kritikai számbavétele a Kijevi Rusz történetéről, külön vizsgálva a régiók „Oroszországát”, valamint a Novgorodi Köztársaság történetét és Moszkva felemelkedését. Jelentős hangsúly esik az un. „normann”- és „anti-normann” elmélet forrásközéppontú historiográfiai elemzésére, az évkönyvírás forráskritikai alapú bemutatására.
 
 
P/TÖ/ RUSZ -2 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
A P/TÖ/ RUSZ -1-es tanegység témaköreinek gyakorlati foglalkozás keretében történő, egyéni munkán és kollektív megbeszélésen alapuló feldolgozása.
 
P/TÖ/ RUSZ -3 - Historiográfiai ismeretek
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
A történész mesterség és a történelmi koncepció kialakulása. Az orosz történetírás atyja: Karamzin. A „szkeptikusok”. Az államjogi iskola. Szergej Szolovjov. Vaszilij Kljucsevszkij. Az orosz pozitivista történetírás. A pétervári történész iskola. A történeti kutatás és oktatás nagy centrumai. Platonov és az emigráció történetírása. Plehanov, Pokrovszkij és a marxista történelemfelfogás „hőskora”. A sztálini történelemfelfogás. Új utak és útkeresések a mai orosz történettudományban.
 
P/TÖ/ RUSZ - 4 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
Alapvető óorosz paleográfiai ismeretek és a leglényegesebb középkori orosz elbeszélő források, nyírfakéreg levelek olvasása, elemzése.
 
P/TÖ/RUSZ – 5 - Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
A kora újkori orosz történelem vitás kérdései a legújabb nemzetközi szakirodalomban, különös tekintettel az autokrácia vs abszolutizmus-problematikára, a jó cár és álcár-hiedelem történelmi funkciójára, az egyház és állam viszonyának kérdésére és a Péter-előtti nyugati hatások jelentőségének problémájára. „A „modernizáció”, „európaizálás” vs autokrácia kérdése.
 
P/TÖ/ RUSZ -6 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
A P/TÖ/ RUSZ -5-ös tanegység témaköreinek gyakorlati foglalkozás keretében történő, egyéni munkán és kollektív megbeszélésen alapuló feldolgozása.
 
P/TÖ/ RUSZ -7 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
A legújabb történeti irodalom interpretációi a reform-előtti korszak orosz történelméről, különös tekintettel a hivatalos népiesség, a szlavofilok és nyugatosok vitájára. A reformvárakozás, reformdilemmák és reformkezdemények újabb historiográfiája.
P/TÖ/ RUSZ -8 – Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
A P/TÖ/ RUSZ -7-es tanegység témaköreinek gyakorlati foglalkozás keretében történő, egyéni munkán és kollektív megbeszélésen alapuló feldolgozása.
 
P/TÖ/ RUSZ -9 - Számítógépes könyvtárismeret
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
P/TÖ/ RUSZ -10 - Előadás –  Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
A „reform” historiográfiája. A 19. századi orosz társadalom- és gazdaságtörténet feldolgozásának fő eredményei az új szakirodalomban. Konzervativizmus, liberalizmus, radikalizmus orosz kontextusban. Az orosz nihilizmus és anarchizmus mai interpretációi. Az orosz szociáldemokrácia a legújabb történeti irodalomban.
 
P/TÖ/ RUSZ -11 – Orosz szakszövegek interpretálása
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
Az újkori orosz történelem legfontosabb forrásszövegeinek olvasása és elemzése, különös tekintettel a történelmi gondolkodás csúcsteljesítményeire.
 
P/TÖ/ RUSZ -12 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
A P/TÖ/ RUSZ -10-es tanegység témaköreinek gyakorlati foglalkozás keretében történő, egyéni munkán és kollektív megbeszélésen alapuló feldolgozása.
 
P/TÖ/ RUSZ -13 - Előadás – Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
A szovjet fejlődés rivális koncepciói a mai történetírásban, különös tekintettel a forradalmakra és vezetőikre, a sztálini fordulatra, a szovjet „jóléti államra”, az evolúció, a pangás és az összeomlás alternatíváira.
 
P/TÖ/ RUSZ -14 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
A P/TÖ/ RUSZ -13-as tanegység témaköreinek gyakorlati foglalkozás keretében történő, egyéni munkán és kollektív megbeszélésen alapuló feldolgozása.
 
P/TÖ/ RUSZ -15 - Előadás - Oroszország és a Szovjetunió történetéből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
Az orosz rendszerváltás historiográfiája. A posztmodern utáni Oroszország helye a globalizált, egypólusú világrendben a nemzetközi ruszisztika és kremlinológia jelentősebb irányzatai interpretálásában.
 
P/TÖ/ RUSZ -16 - Szakszeminárium/konzultáció
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
 
A P/TÖ/ RUSZ -15-ös tanegység témaköreinek gyakorlati foglalkozás keretében történő, egyéni munkán és kollektív megbeszélésen alapuló feldolgozása.
 
 
Kötelező és ajánlott irodalom:
 
Az orosz történelem egyetemessége és különössége (Bp., 1982, 1983, szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula).
A sztálinizmus hétköznapjai. Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből. (Szerk.: Krausz T.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003.
Acton, Edward: Rethinking the Russian Revolution. London, 1992.
Ágoston M.: Az orosz történelmi források terminológiája. Szombathely, 2004.
Anderson, Perry: Az abszolutista állam. Budapest, 1989.
Anyiszimov, E: Vremia Petrovszkih reform. Leningrád, 1989.
Bakunyin M.: Államiság és anarchia. Két párt harca a Nemzetközi Munkásszövetségben. Bp. 1984.
Berki F.: Az ortodox kereszténység. Budapest, 1975.
Bergyajev, Nyikolaj: Az orosz kommunizmus értelme és eredete. Századvég Füzetek, Budapest, 1989.
Cracraft, J.: The Petrine Revolution in Russian Imagery. The University of Chicago Press. Chicago, London. 1997.
The Cambridge History of Russia I-II-III volumes. Perry, Maureen (ed.). Cambridge University Press. Cambridge. 2006.
Carr, E. H.: Russzkaja revoljucija ot Lenina do Sztalina 1917-1929. Moszkva, 1990.
Csaadajev P.: Filozófiai levelek egy hölgyhöz (ford. Fränkel Anna), Bp., 1981.
Cohen, S. F.: Rethinking the Soviet Experience. Oxford, 1985.
Conquest, Robert: The Last Empire. Nationality and the Soviet Future. Stanford, 1986.
Crummey, Robert: The Formation of Muscovy 1304-1613. London-New York, 1987.
Danyilevszkij, N. Ja.: Rosszija i Jevropa. Szentpétervár, é. n.
David Lane: Soviet Society under Perestroika. Completly revised edition. Routledge, 1992
Dulov A.V.: Geograficseszkaja szreda i isztorija SzSzSzR. Moszkva, 1983.
Dukes, Paul: The Making of Russian Absolutism 1613-1801. London-New York, 1990.
Dictionary of Russian Historical Terms from the 11th Century to 1917. Yale University Press, 1970.
Dunning, Ch. S. L.: Russia’s first Civil War. The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dinasty. The Pennsylvania State University Press. 2001.
Fennell, J.: The Crisis of Medieval Russia 1200-1304. London-New York, 1983.
Fennell, J.: The Emergency of Moscow 1304-1359. Berkeley, 1968.
Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. (Egyetemi tankönyv, szerk. Szvák Gyula) Bp., 2001.
Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Fejezetek a keleti szlávok korai történetéből. Pécs, 1995.
Frojanov, I. Ja.: Kijevszkaja Rusz. Ocserki szocialno-ekonomicseszkoj isztorii. Leningrad, 1974.
Frojanov, I. Ja.: Kijevszkaja Rusz. Ocserki szocialno-politityicseszkoj isztorii. Leningrad, 1980.
Getty, J. Arch: Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933-1938. Cambridge, 1985.
Getty, J. Arch-Naumov, O. V.: The Road to Terror. Stalin and the Self-destruction of the Bolsheviks, 1932-1939. Yale University Press, New Haven-London, 1999.
Gimpelszon, E. V.: Voennij kommunyizm. Polityika, praktyika, igyeologija. Moszkva, 1973.
Golubinszkij, E.: Isztorija russzkoj cerkvi. Moszkva, 1880.
Gulag. A szovjet táborrendszer története (Szerk.: Krausz T.) Pannonica, Bp., 2001, 2004.
Hellie, Richard: Inserfment and Military Change in Musckovy. Chicago, 1971.
Herzen, A. I.: Emlékezések és elmélkedések. Bp., 1953.
Hosking, G.: Russia and the Russians. A History. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 2003.
Hosking, G.: Russia. People and Empire. 1552-1917. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 2001.
Hughes, Lindsey: Russia in the Age of Peter the Great. New Haven-London, 1998.
Isztocsnyiki i isztocsnyikovegyenyije. Tyeorija, isztorija, metod. Isztocsnyiki Rosszijszkoj isztorii. Moszkva, 1998.
Isztorija Rosszii v trjoh tomah. (otv. red.: Szaharov, A. N.) Moszkva, 1996.
Hrusevszkij, M.: Isztorija Ukraini-Ruszi. I-III. Lvov, 1905.
Jelcin és a jelcinizmus. Szovjet Füzetek, XI. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1993.
Kahan A.: The Plow the Hammer and the Knout. The University of Chicago Press. Chicago, London. 1985.
Kappeler, Andreas: Russland als Vielvoerkerreich. München, 1993
Kartasev, A. V.: Ocserki po isztorii russzkoj cerkvi. I-II. Moszkva, 1993.
Kljucsevszkij, V. O.: Szocsinyenyija v gyevjatyi tomah. Kursz russzkoj isztorii. Moszkva, 1987-1988.
Kolganov, A. I.: Puty k szocializmu. Tragegyija i podvig. Moszkva, 1990.
Kollman, N. S.: By Honor Bound. State and Society in Early Modern Russia. Cornell University Press. Ithaca, London. 1999.
Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korában. Bp., 1982.
Krausz T.: Szovjet thermidor. Bp., 1997
Krausz T.: Sztálin élete és kora. Pannonica, 2003.
Krausz T.: Lenintől Putyinig. Bp., La Ventana, 2003.
Krausz T.: Antiszemitizmus-holokauszt-államszocializmus. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Köztes-Európa. 1763-1993. (Térképgyűjtemény) Összeállította: Pándi Lajos. Bp., 1997.
Longworth, Philip: Russia. The Once and Future Empire from Pre-History to Putin. St. Martin's Press. New York. 2006.
Makkai László: Feudalizmus és az eredeti jellegzetességek Európában. In: Történelmi Szemle, 1976/1.
Medvegyev, Zsoresz: Gorbacsov. Láng, Bp., 1989
Megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Bp., 1992.
Miljukov. P.: Ocserki po isztorii russzkoj kulturi. Szentpétervár, 1904.
Modernizing Muscovy.Reform and social change in seventeenth-century Russia
ed. by Poe, M., Jarmo Kotilaine. RoutledgeCurzon. New York. 2004.
Niederhauser Emil – Szvák Gyula: A Romanovok, Bp., 2002. .
Nyezsinszkij, L. Ny. (red.): Szovjetszkaja vnyesnyaja polityika v godi „holodnoj vojni” (1945-1985). Novoje procstyenije. Moszkva, 1995.
Onasch K. – Cipin V.: Az orosz ortodox egyház története. Bp. 1999.
Obolensky D.: A Bizánci Nemzetközösség. Bp. 1999.
Ormos M.-Krausz T.: Hitler és Sztálin. Pannonica, 1999.
Oroszország és Európa ( Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény, szerk. Gazdag Ferenc, Ljubov Siselina), Bp. 2004.
Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája, 1900-1991. (Szerk.: Sz. Bíró Z.-Krausz T.-Szilágyi Á.) Budapest, 1992.
Pipes, Richard: Russia under the Old Regime. London, 1974.
Raeff, Marc: Understanding Imperial Russia. State and Society int the Old Regime. New York, 1984.
Pach Zsigmond Pál: Európa a 16-17. században. In: Magyarország története 1526-1686. Budapest, 1985.
Pavlov-Szilvanszkij, N. P.: Feodalizm v Rosszii. Moszkva, 1988.
Perényi József: Gazdasági és társadalomtörténeti fejlődési tájak Kelet-Európában. In: Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. Budapest, 1974.
Peresztrojka és tulajdonáthelyezés (Szerk.: Krausz T.) (Ruszisztikai Könyvek XII.) Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003.
Poe, M.: Foreign Descriptions of Muscovy. An Analytic Bibliography of Primary and Secondary Sources. Slavica Publishers. 1995.
Polityicseszkaja isztorija. Rosszija-SzSzSzR-Rosszijszkaja Fegyerecija. T. 1-2. Terra, Moszkva, 1996.
Riasanovsky N. V.: Nicholas I. and Official Nationality in Russia 1825-1855. Berkeley – Los Angeles. 1969.
Riasanovsky, Nicholas V.: A History of Russia. New York-Oxford, 1993.
Rabinowitch, A.: The Bolheviks Come to Power. The Revolution of 1917 in Petrograd. New York, 1976.
Rajev, Mark (Raeff, Marc): Rosszija za rubezsom. Isztorija russzkoj emigracii 1919-1939. Moszkva, 1994.
Sacillo, K. F.: Russzkij liberalizm nakanunye revoljucii 1905-1907. Moszkva, 1985.
Szilágyi Ákos: Oroszország elrablása. Helikon, Bp., 1999.
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. In: Történelmi Szemle, 1973/3.
Szvák Gyula: Iván, a Félelmetes. Bp., 1985, 1996.
Szvák Gyula: Moszkóvia és a Nyugat. Bp., 1988.
Szvák Gyula: Furkósbottal Európába? I. Péter: érvek – ellenérvek. Bp., 1989.
Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete. Bp., 2001.
Szvák Gyula – Jevgenyij Anyiszimov: IV. Iván – I. Péter. Bp., 2004.
Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században. Bp., 1970.
Tri veka. Rosszija ot szmuti do nasevo vremeni. I-II (Red.: Kallas, V. V.) Moszkva, 1912.
Tucker, R. C.: Stalin as Revolutionary 1879-1929. New York-London, 1973.
Vernadsky, G.: The Origin of Russia. Oxford, 1959.
Volobujev, P.: Vibor putyej obscsesztvennogo razvityija: tyeorija, isztorija, szovremennoszty. Moszkva, 1987.
Wallerstein, Immanuel: A modern gazdasági világrendszer kialakulása. Bp., 1983.
Zsiromszkaja, V. B.: Poszle revoljucionnih bur. Naszelenije v pervoj polovinye 20-h godov. Moszkva, 1996.
1917 és ami utána következett. (Szerk.: Krausz T.) Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 1998.


  

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>